Thymosin Beta-4 (TB-500)

tb-500

 • Hmotnosť:
  4963.4408 g/mol
 • Vzorec:
  C212H350N56O78S

 

 • Sekvencia:
  Ac-Ser-Asp-Lys-Pro-Asp-Met-Ala-Glu-Ile-Glu-Lys-Phe-Asp-Lys-Ser-Lys-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln-Glu-Lys-Asn-Pro-Leu-Pro-Ser-Lys-Glu-Thr-Ile-Glu-Gln-Glu-Lys-Gln-Ala-Gly-Glu-Ser
 • CAS:
  77591-33-4

 

INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

TB-500 je syntetická verzia peptidu tymozín beta-4, ktorý sa prirodzene vyskytuje prakticky vo všetkých ľudských a živočíšnych bunkách. Tento potentný peptid je členom všadeprítomnej rodiny 16 príbuzných molekúl s vysoko konzervatívnou sekvenciou, ktoré sa nachádzajú vo väčšine tkanív a buniek cirkulujúcich v tele. TB-500 sa viaže na aktín, blokuje polymerizáciu aktínu a predstavuje aktín-sekvestračnú molekulu v eukaryotických bunkách. TB-500 bol identifikovaný ako gén, ktorého množstvo sa počas raného štádia formovania krvnej cievy 4 až 6-násobne zvýšilo. Tento peptid je prítomný v ranovej tekutine. Napomáha vzniku nových krvných buniek z jestvujúcich ciev, urýchľuje hojenie rán, svalových vlákien a ich buniek, podporuje obnovu svalstva. Ďalším kľúčovým faktorom TB-500 je, že pomáha migrácii buniek prostredníctvom špecifickej interakcie s aktínom v cytoskelete bunky. Dokázalo sa, že centrálna doména zložená z malých aminokyselín, ktorá viaže dlhý aktín, má vlastnosti podporujúce reprodukciu krvných buniek a hojenie rán. Tieto vlastnosti odhaľuje zrýchlená migrácia endoteliálnych buniek a keratinocytov. Taktiež zvyšuje produkciu enzýmov, ktoré degradujú extracelulárny matrix. Štúdie tvrdia, že TB-500 je potentný, prirodzene sa vyskytujúci faktor, ktorý lieči rany a má protizápalový účinok. Tß4 sa líši od ostatných hojivých faktorov, akými sú napríklad rastové faktory, pretože podporuje migráciu endoteliálnych buniek a keratinocytov. Neviaže na extracelulárny matrix a má veľmi nízku molekulovú hmotnosť, čiže sa môže cez tkanivá premiestňovať na relatívnu dlhú vzdialenosť. Jedným z kľúčových mechanizmov účinku TB-500 je schopnosť regulovať proteín aktín, ktorý predstavuje dôležitú súčasť bunkovej štruktúry, podieľa sa na vzniku bunky a zabezpečuje jej pohyb. Spomedzi tisícok proteínov prítomných v bunkách, aktín reprezentuje až 10 % celkovej proteínovej zložky, preto zohráva hlavnú úlohu v genetickej výbave bunky.tb-5001

HLAVNÉ ÚČINKYPEPTIDU

Posledný laboratórny výskum a klinické štúdie prišli k záveru, že TB-500 (tymozín beta 4) môže mať pozitívny vplyv na diferenciáciu endoteliálnych buniek (buniek krvných ciev), angiogenézu (rast nových krvných buniek z existujúcich ciev) v kožných tkanivách, migráciu keratinocytov, ukladanie kolagénu, tlmenie zápalu v tkanivách kĺbov, rast svalov s obrovským nárastom odolnosti a sily, uvoľnenie svalových kŕčov a zlepšenie svalového tonusu, výmenu látok medzi bunkami, hojenie tkanív, naťahovanie spojivového tkaniva a zachovanie jeho pružnosti a prevenciu pred zrastami a väzivovými pruhmi v svaloch, šľachách a väzoch. Hlavná funkcia peptidu TB-500 spočíva v schopnosti regulovať stavebné proteíny bunky, ako napríklad aktín. Regulácia aktínu umožňuje TB-500 podporovať migráciu a proliferáciu buniek. Táto skutočnosť pomáha budovať nové cesty krvných ciev, ale tiež reguluje zápal v priamej korelácii s hojením rán. Jeho univerzálnosť sa vzťahuje dokonca aj na jeho molekulárnu štruktúru a nízku molekulovú hmotnosť, ktorá mu zabezpečuje pohyblivosť a schopnosť cestovať cez tkanivá na dlhé vzdialenosti. To znamená, že pri zacielení na poranené oblasti (chronické alebo akútne) je TB-500 schopný cirkulovať v tele a nájsť miesto zranenia, kde spustí nápravu. Ďalšou výhodou je vyššia flexibilita, zaznamenalo sa redukovanie zápalu šliach a niektorí užívatelia zaznamenali opätovný rast vypadaných vlasov (hlásenia aj v súvislosti so stmavnutím šedivých vlasov). V súčasnosti prebiehajú štúdie, ktoré korelujú TB500 s liečbou srdca, v niektorých prípadoch s liečbou ventrikulárnej hypertrofie. Po aplikácii tohto peptidu samozrejme nebudete hneď na druhý deň po zranení opäť cvičiť a dvíhať ťažké závažia.  Avšak v prípade, že si niečo natrhnete alebo narazíte na zápal a bolesť, TB-500 môže urýchliť čas vášho zotavenia  vďaka špecifickým účinkom, ktoré priamo korešpondujú s hojením rán. Ak sa peptid užíva spolu s GHRP a GHRH peptidmi, nepochybne sa doba vášho zotavenia skráti na polovicu. V prípade neželaného zranenia je to pre uživateľa veľmi dôležitý peptid, nakoľko dokáže výrazne urýchliť proces obnovy a hojenia.

tb-5002

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Odporúčaná výška dávky pre mužov aj ženy sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 2,5 mg (2000 – 2500 mcg). Dávku peptidu TB-500 je potrebné aplikovať 2 krát týždenne (napr. pondelok a štvrtok) v čase po prebudení, pred spaním alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Niektorí užívatelia uviedli výborné výsledky po užívaní 4 mg dávky aplikovanej 2 krát v priebehu týždňa (celkové týždenné množstvo až 8 mg). Žiaľbohu nie je presne známe o koľko boli efektívnejšie účinky peptidu pri týchto vysokých dávkach v porovnaní s účinkami dosiahnutými užívaním odporúčaných dávok. Dávkovanie TB-500 v celkovom množstve 2 – 2,5 mg, aplikovanom 1 až 2 krát za mesiac dokáže zabezpečiť konštantné rýchle zotavovanie a flexibilitu v namáhaných oblastiach. Peptid TB-500 nie je dostupný v biologickej forme na orálne užívanie, keďže ide o peptid, ktorý by podľahol hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadol na samostatné aminokyseliny. Z uvedeného dôvodu sa využíva injekčné podanie. Peptid sa môže aplikovať aj formou intramuskulárnej injekcii (aplikácia do svalu), ale odporúčaná forma aplikácie je subkutánna injekcia (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Aplikovať sa musí nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla) a po aplikáci peptidu je potrebné nepríjmať potravu aspoň ďalších 20-30 minút.


TYP DÁVKY MNOŽSTVO PRE DÁVKU
Minimálna dávka 1000 mcg
Odporúčaná dávka 2000 mcg
Vysoká dávka 4000 mcg

 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY PEPTIDU

V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky peptidu, ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. Počas užívania peptidu TB-500 neboli zaznamenané časté vedľajšie príznaky niektorých peptidov, podobné chrípke. Podľa užívateľov toto prirovnanie predstavuje nežiadúce efekty ako napr. letargia, závraty a bolesť hlavy, ktoré sú spojené s užívaním pomernej väčšiny peptidov.  Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie TB-500. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.