GHK-Cu

Hmotnosť:

340.38 g/mol

  • Vzorec:

C14H22CuN6O4

  • Sekvencia:

Gly-His-Lys(Cu2+)

  • CAS:

300801-03-0

 

 

INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

Medený peptid GHK-Cu je prirodzene sa vyskytujúci komplex tripeptidu glycyl-L-histidyl-L-lyzínu. Tripeptid má silnú afinitu ku medi(II) a najprv bol izolovaný z ľudskej plazmy. Je ho možné tiež nájsť v slinách a moči.

Niekoľko komplexov peptidu medi (II) sa vyskytuje prirodzene.[2] V ľudskej plazme je hladina GHK-Cu vo veku 20 rokov asi 200 ng/ml. Vo veku 60 rokov hladina poklesne na 80 ng/ml. U ľudí sa GHK-Cu navrhuje na podporu hojenia rán, priťahovanie imunitných buniek, antioxidačné a protizápalové účinky, stimuláciu syntézy kolagénu a glykozaminoglykánov v kožných fibroblastoch a podporu rastu krvných ciev. Nedávne štúdie zistili jeho schopnosť modulovať expresiu veľkého množstva ľudských génov, čo má zvyčajne za následok zvrátenie expresie génov do zdravšieho stavu. Syntetický GHK-Cu sa používa v kozmetike ako zložka podporujúca obnovu a boj proti starnutiu .[3]

Loren Pickart izoloval medený peptid GHK-Cu z ľudského plazmatického albumínu v roku 1973.[4] Zistilo sa, že pečeňové tkanivo získané od pacientov vo veku 60 až 80 rokov malo zvýšenú hladinu fibrinogénu. Keď sa však pečeňové bunky starých pacientov inkubovali v krvi od mladšej skupiny, staršie bunky začali fungovať takmer rovnakým spôsobom ako mladšie pečeňové tkanivo.[5][6] Ukázalo sa, že tento efekt bol spôsobený malým peptidovým faktorom, ktorý sa správal podobne ako syntetický peptid glycyl-L-histidyl-L-lyzín (GHK). Pickart uviedol, že táto aktivita v ľudskom plazmatickom albumíne bola tripeptid glycyl-L-histidyl-L-lyzín a že môže fungovať pomocou chelatácie kovových iónov.[7]

V roku 1977, sa zistilo, že peptid modulujúci rast je glycyl-L-histidyl-L-lyzín.[8] Uvádza sa, že GHK-Cu moduluje príjem medi do buniek.[9]

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

Hojenie rán

Biochemické štúdie

Koncom 80-tych rokov, začal medený peptid GHK-Cu priťahovať pozornosť ako sľubný prostriedok na hojenie rán . Pri pikomolárnych až nanomolárnych koncentráciách stimuloval GHK-Cu syntézu kolagénu v kožných fibroblastoch, zvýšil akumuláciu celkových proteínov glykozaminoglykánov  (v dvojfázovej krivke) a DNA v dermálnych ranách u potkanov. Tiež zistili, že sekvencia GHK sa nachádza v kolagéne a navrhli, aby sa peptid GHK uvoľňoval po poranení tkaniva.[10][11] Navrhli triedu molekúl núdzovej odozvy, ktoré sú uvoľňované z extracelulárnej matrice v mieste zranenia.[12] GHK-Cu tiež zvyšoval syntézu dekarínu – malého proteoglykánu, ktorý sa podieľa na syntéze kolagénu, regulácii hojenia rán a obrane proti nádorom [13]

Tiež sa zistilo, že GHK-Cu stimuluje aj syntézu metaloproteináz, enzýmov štiepiacich dermálne proteíny a ich inhibítorov (anti-proteáz). Skutočnosť, že GHK-Cu nie len že stimuluje tvorbu zložiek pokožky ale aj reguluje ich rozpad naznačuje, že, by sa mal používať opatrne.[14]

Hojenie rán u zvierat

Séria pokusov na zvieratách preukázala značnú aktivitu pri hojení rán spôsobenú GHK-Cu. V dermálnych ranách u králikov GHK-Cu uľahčil hojenie rán, čím sa zlepšila kontrakcia rán, rýchlejšie sa vyvíjalo granulárne tkanivo a zlepšila sa angiogenéza. Tiež zvýšil hladinu antioxidačných enzýmov.[15][16]

U GHK-Cu sa zistilo, že vyvoláva systematické hojenie u potkanov, myší a prasiat, t.j. peptid GHK-Cu vstreknutý do jednej oblasti tela (ako napríklad stehenný sval) zlepšil hojenie vo vzdialených častiach tela (ako napríklad uši). Takáto liečba silne podporila parametre hojenia ako je napríklad tvorba kolagénu, angiogenéza a uzatvorenie rán aj v komorách rany aj v ranách s plnou hrúbkou.[17] V jednej štúdii sa na chrbtoch potkanov v ischemickej kožnej chlopni vytvorili rany v plnej hrúbke 6 milimetrov (v priemere) a následne boli rany po dobu 13 dní denne ošetrované topickým GHK alebo topickým hydroxypropylmetylcelulózovým vehikulom alebo sa neošetrovali žiadnym spôsobom. Na konci štúdie sa zistilo, že veľkosť rán sa zmenšila o 64,5% u skupiny, ktorá bola ošetrovaná GHK, o 45,6% u skupiny ošetrovanej vehikulom a o 28,2% v kontrolnej skupine.[18] Rozdiel medzi ranami skupiny ošetrovanej GHK a kontrolnej skupiny bol signifikantný a sprevádzala ho aj nižšia hladina faktora alfa nekrózy nádorov a matricových metaloproteináz degradujúcich elastín.[18]

Biotinylovaný GHK-Cu bol zabudovaný do kolagénovej membrány, ktorá sa použila na obviazanie rán. Tento materiál obohatený o GHK-Cu stimuloval kontrakciu rán a proliferáciu buniek, a zvýšil expresiu antioxidačných enzýmov. Rovnaký materiál sa testoval na hojenie rán u diabetických potkanov. Ošetrenie GHK-Cu malo za následok rýchlejšiu kontrakciu rán a epitelizáciu, vyššiu hladinu glutatiónu a kyseliny askorbovej, zvýšenú syntézu kolagénu a aktiváciu fibroblastov a žírnych buniek.[19] Ischemické otvorené rany u potkanov ošetrované medeným GHK sa liečili rýchlejšie a mali nižšie koncentrácie metaloproteináz 2 a 9 ako aj faktorov beta nekrózy nádorov (hlavný zápalový cytokín) v porovnaní so samotným vehikulom alebo s neošetrovanými ranami.[18]

Testy na ľuďoch

Gél s 2% obsahom GHK ukázal sľubné výsledky u liečby 120 diabetických pacientov, kde sa percento uzavretia vredu zvýšilo zo 60,8% na 98,5% a znížilo sa percento infekcie z 34% na 7%. Rýchlosť hojenia bola s GHK trikrát vyššia.[20] Avšak krém s 0,4% obsahom GHK-Cu nedosiahol terapeutický cieľ pri liečbe venóznych vredov.[21]

Aktuálny výskum

 

Protizápalový účinok

Peptid GHK má protizápalové vlastnosti, ale mechanizmus sa zatiaľ nepodarilo objasniť. GHK a jeho medené komplexy znižovali sekréciu IL-6 závislú na TNF-alfa  v bežných ľudských kožných fibroblastoch. Vďaka svojim protizápalovým vlastnostiam by medené peptidy mohli nahradiť kortikosteroidy alebo nesteroidné protizápalové lieky pri liečbe zápalového stavu pokožky. Tiež môžu znížiť erytém spôsobený UV žiarením.[22]

Oprava DNA

Rádioaktívna liečba rakoviny spomaľuje replikáciu bunky lámaním vlákien DNA. Nedávnou štúdiou sa zistila schopnosť GHK-Cu obnoviť funkcie ožiarených fibroblastov na úroveň neporušených buniek. Výskumníci použili kultivované ľudské fibroblasty získané z cervikálnej kože, ktoré boli buď neporušené alebo vystavené rádioaktívnemu ošetreniu (5 000 rad). Pri veľmi nízkej (1 nanomol) koncentrácii GHK-Cu stimuloval rast ožiarených fibroblastov a zvýšil ich produkciu rastových faktorov bFGF a VGF až na bod, kedy boli dokonca na úrovni vyššej ako v ožiarených a neporušených kontrolných bunkách .[23]

Obnova nervov

GHK podporuje obnovu nervov. Regenerácia axónu sa preskúmavala pomocou kolagénových trubíc so začlenenými peptidmi. GHK zvýšili migráciu hematogénnych buniek do kolagénovej trubice, produkciu faktorov rastu nervov, expresiu integrínov a rýchlosť obnovy myenilizovaných nervových vlákien. Okrem toho GHK tiež zvýšil množstvo axónu a proliferácie Schwannových buniek v porovnaní s kontrolnou vzorkou.[24]

Účinky na kmeňové bunky

GHK-Cu stimuluje proliferáciu keratinocytov a zvyšuje expresiu integrínov a proteínu p63 v epidermálnych kmeňových bunkách. Keďže p63 sa považuje za dôležitý znak kmeňových buniek a proteín, ktorý zabraňuje starnutiu, autori dospeli k záveru, že medený GHK má schopnosť obnoviť epidermálne kmeňové bunky a zvýšiť ich schopnosť opravovať tkanivo.[25] Podobná aktivita bola pozorovaná aj pre GHK bez medi.[26]

Protirakovinový účinok

GHK-Cu vie zvrátiť expresiu určitých génov zapojených do metastatického šírenia rakoviny hrubého čreva. GHK-Cu bol účinný aj pri veľmi nízkych koncentráciách – 1mkM.[27]

Genomické štúdie

GHK vie priamo modulovať génovú expresiu, čo by mohlo vysvetľovať rozmanitosť jeho biologických účinkov. Repozitár transkripčných reakcií na zlúčeniny, Connectivity Map (cMap),[28] a softvér MANTRA boli použité na ďalšie preskúmanie sietí zlúčením produkujúcich podobné transkripčné reakcie. GHK, ako jedna zložka v rámci štúdie, zvýšil produkciu mRNA v 268 génoch a zároveň potlačil 167.[29] U GHK sa zistila schopnosť zvrátiť znaky génovej expresie emfyzematóznej deštrukcie zistenej v pľúcnom tkanive získanom od fajčiarov s COPD (chronická obštrukčná choroba pľúc.). Znak génovej expresie spojený s vážnosťou emfyzému zahŕňal 127 génov pôsobiaich pri zápale a obnove. Využitím Connectivity Map výskumníci zistili, že peptid GHK znižoval počet génov zapojených do deštrukcie pľúc a zápalu, pričom zvyšoval počet génov zapojených do obnovy tkaniva. Pridanie 10 nanomolov GHK do pľúcnych fibroblastov z emfyzematóznych pľúc obnovilo ich schopnosť premodelovať kolagén zhromažďovať ho do správne usporiadaných fibríl.[30]

Použitie v kozmetike

Štúdie vykonané na tvári

Medený peptid GHK-Cu sa vo veľkom používa v kozmetike, má účinky proti starnutiu (INCI názov: medený tripeptid-1).[31] Viacero kontrolovaných štúdií vykonaných na tvári potvrdilo účinky proti starnutiu, spevnenie ako aj účinok proti tvorbe vrások medeného peptidu GHK-Cu.

Krém na tvár obsahujúci GHK-Cu a melatoním zvýšil kolagén v pokožke ovplyvnenej slnkom u 20 dobrovoľníčok, pričom dosiahol lepší výsledok ako vitamín C a kyselina retinová.[32] V štúdii sa nekontrolovalo samotné použitie krémového vehikula bez aktívnych zložiek.

12-týždňovou štúdiou vykonanou na tvári 67 žien sa zistilo, že krém s GHK-Cu aplikovaný dvakrát denne zlepšil vzhľad zostarnutej pokožky, zväčšil jej hrúbku a zmenšil počet vrások a silne stimuloval proliferáciu dermálnych keratinocytov, čo sa určilo histologickou analýzou biopsií. Rovnakou štúdiou sa zistilo, že medený peptid GHK-Cu je netoxický a nespôsobuje podráždenie.[33]

Rast vlasov

Zistilo sa, že medený peptid GHK-Cu a jeho obdoby stimulujú rast vlasov. Za určitých okolností bola účinnosťsyntetickej obdoby GHK-Cu podobná ako u 5% minoxidilu.[34] U komerčného produktu GraftCyte bolo klinicky dokázané, že zlepšuje výsledok pri transplantácii vlasov .[35] Taktiež bolo preukázané, že podporuje produkciu kolagénu a to tak, že použitie medených peptidov topicky na pokožke hlavy posilní už existujúce vlasy a stimuluje rast v oblastiach, ktoré nemajú dostatočnú hustotu .[potrebná citácia]

Zjazvenie po akné

Zistilo sa, že peptidy medeného GHK-Cu stimulujú hojenie pokožky a rán v prípade zjazvenia po akné. Prišlo sa na to, že ľudský peptid GHK (glycyl-l-histidyl-l-lyzín) stimuluje rast krvných ciev a nervov, zvyšuje syntézu kolagénu, elastínu a glykozaminoglykánov a taktiež podporuje funkciu dermálnych fibroblastov. Schopnosť GHK zlepšiť opravu tkaniva sa preukázala pri zjazvení pokožky a zjazvení po akné, okrem iného aj pri pľúcnom spojivovom tkanive, kostnom tkanive, pečeni a výstelky žalúdka.[36]

Medené peptidy je možné použiť na domácu liečbu hojenia rán po akné spolu s inými spôsobmi ošetrenia, čím dosiahneme zlepšenie kolagénu, rastu elastínu a obnovy pokožky.[37]

Biologická chémia

Viazanie medi

Nahradenie histidínu inými aminokyselinami ukázalo, že glycínový zvyšok hrá pri viazaní medi kľúčovú úlohu, zatiaľ čo lyzín môže interagovať s meďou iba pri alkalickom pH. Pri fyziologickom pH je lyzín schopný interagovať s bunkovým receptorom. Schopnosť GHK interagovať s meďou ako aj s bunkovým receptorom mu môže umožniť preniesť meď do buniek a z nich. Malá veľkosť GHK umožňuje rýchly presun v extracelulárnom priestore a jednoduchý prístup do celulárnych receptorov.[38]

Molekulárna štruktúra medeného komplexu GHK (GHK-Cu) bola určená röntgenovou kryštalografiou, EPR spektroskopiou, röntgenovou absorpčnou spektroskopiou, NMR spektroskopiou a ďalšími metódami, ako je napríklad titrácia. V komplexe GHK-Cu je ión Cu(II) koordinovaný dusíkom z bočného reťazca imidazolu histidínu, ďalším dusíkom z alfa-aminoskupiny glycínu a deprotonovaným amidovým dusíkom peptidovej väzby glycín-histidín. Keďže takáto štruktúra nemohla vysvetliť konštantu s vysokou stabilitou komplexu GHK-Cu (log 10 = 16,44 vs. 8,68 medeného komplexu GH, ktorý je podobný štruktúre GHK-Cu), prišiel návrh, aby sa do formácie komplexu zapojila iná aminoskupina. Cu(II) sa tiež koordinuje kyslíkom z karboxylovej skupiny lyzínu zo susedného komplexu. Ďalšia karboxylová skupina lyzínu zo susedného komplexu zabezpečuje apikálny kyslík, čo má za následok štvorcovo-planárnu pyramídovú konfiguráciu.[39] Mnoho výskumníkov tvrdilo, že pri fyziologickom pH môžu komplexy GHK-Cu tvoriť binárne a trojzložkové štruktúry, ktoré môžu zahŕňať aminokyselinu histidín a/alebo oblasť viažucu meď v molekule albumínu. Lau a Sarkar tiež prišli na to, že GHK môže jednoducho získať meď 2+ viazanú na iné molekuly ako je vysoko afinitné transportné miesto medi na plazmatickom albumíne (väzbová konštanta albumínu log 10 = 16,2 oproti väzbovej konštante GHK 16 log 10 = 16,44). Zistilo sa, že redoxná aktivita medi (II) sa umlčí ak ióny medi vytvoria komplex s tri peptidom GHK, čo umožní dodávanie netoxickej medi do bunky.[40]

Biologický význam

Meď je nevyhnutná pre všetky eukaryotické organizmy od mikróbov až po človeka. Tucet enzýmov (kuproenzýmov) využíva zmeny v oxidačnom stave medi na katalyzáciu dôležitých biochemických reakcií vrátane bunkového dýchania (cytochróm c oxidáza), antioxidačnú obranu (ceruloplazmín, superoxid dismutáza (SOD), detoxikáciu (metalotioneíny), zrážanie krvi (faktory V a VIII zrážania krvi), tvorbu melanínu (tyrozináza) a tvorbu spojivového tkaniva (lyzylperoxidáza). Meď je potrebná na metabolizmus železa, okysličenie, neurotransmisiu, vývoj embryí a mnoho ďalších základných biologických procesov. Ďalšou funkciou medi je signalizovanie – napríklad, kmeňová bunka potrebuje určitú hladinu medi v médiu, aby mohla začať svoju diferenciáciu do buniek potrebných na opravu. Z tohto dôvodu je schopnosť GHK-Cu viazať meď a modulovať jej hladinu v tkanive kľúčovým faktorom určujúcim jeho biologickú aktivitu.[41]

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

GHK-Cu je odporúčané dávkovať 1 krát denne v množstve 1,6 – 2,5 mg pre jednotlivú dávku. Dávka sa môže aplikovať kedykoľvek v priebehu dňa. Minimána dĺžka cyklu je 5 dní a maximálna dĺžka je 10 dní. Uvedený cyklus sa môže užívať 1-2 krát ročne. Peptid GHK-Cu nie je špecifický pre pohlavie, takže pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky. Peptid sa odporúča aplikovať subkutánnou injekciou (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Aplikovať sa musí nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla) a po aplikáci peptidu je potrebné nepríjmať potravu aspoň ďalších 20-30 minút.


TYP DÁVKY MNOŽSTVO PRE DÁVKU
Minimálna dávka 1600 mcg
Odporúčaná dávka 2500 mcg

 

 

Vedľajšie účinky PEPTIDU

GHK-Cu nie je schválený FDA a nebol hodnotený FDA. V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky peptidu ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. Počas užívania peptidu GHK-Cu neboli zaznamenané časté vedľajšie príznaky niektorých peptidov, podobné chrípke. Podľa užívateľov toto prirovnanie predstavuje nežiadúce efekty ako napr. letargia, závraty a bolesť hlavy, ktoré sú spojené s užívaním pomernej väčšiny peptidov. Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie peptidu. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.

Referencie

  „Archived copy“ (PDF). Archivované z originálu (PDF) dňa 24.3.2012. Získané 15.5.2011.

    http://www.copper-peptides.com/Science.html

    Pickart, L (2008). „The human tri-peptide GHK and tissue remodeling“. Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. 19 (8): 969–988. doi:10.1163/156856208784909435. PMID 18644225. S2CID 9354138.

    Pickart, L; Thaler, MM (1973). „Tripeptide in human serum which prolongs survival of normal liver cells and stimulates growth in neoplastic liver“. Nature New Biology. 243 (124): 85-87. PMID 4349963.

    Pilgeram, L; Pickart, L (1968). „Control of fibrinogen biosynthesis; the role of free fatty acids“. Journal of Atherosclerosis Research. 8 (1): 155-166. doi:10.1016/s0368-1319(68)80089-4. PMID 5642099.

    Pilgeram, L (2010). „Control of fibrinogen biosynthesis; role of FFA/Albumin Ratio“. Cardiovascular Engineering. 10 (2): 78-83. doi:10.1007/s10558-010-9092-1. PMC 2885297. PMID 20383582.

    Pickart, L (1973), A tripeptide in human plasma that increases the survival of hepatocytes and the growth of hepatoma cells, Ph.D. Diplomová práca z biochémie: University of California, San Francisco

    Schlesinger, DH; Pickart, L; Thaler, MM (1977). „Growth-modulating serum tripeptide is glycyl-histidyl-lysine“. Cellular and Molecular Life Sciences. 33 (3): 324-325. doi:10.1007/BF02002806. PMID 858356. S2CID 29422959.

    Pickart, L; Freedman, JH; Loker, WJ; a kol. (1980). „Growth-modulating plasma tripeptide may function by facilitating copper uptake into cells“. Nature. 288 (5792): 715-717. Bibcode:1980Natur.288..715P. doi:10.1038/288715a0. PMID 7453802. S2CID 4304271.

    Maquart, FX; Pickart, L; Laurent, M; Gillery, P; Monboisse, JC; Borel, JP (1988). „Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+“. FEBS Letters. 238 (2): 343-6. doi:10.1016/0014-5793(88)80509-x. PMID 3169264. S2CID 19289897.

    Wegrowski, Y.; Maquart, F.X.; Borel, J.P. (1992). „Stimulation of sulfated glycosaminoglycan synthesis by the tripeptide-copper complex Glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+“. Life Sciences. 51 (13): 1049-1056. doi:10.1016/0024-3205(92)90504-i. PMID 1522753.

    Maquart, FX; Bellon, G; Pasco, S; Monboisse, JC (2005). „Matrikines in the regulation of extracellular matrix degradation“. Biochimie. 87 (3–4): 353-60. doi:10.1016/j.biochi.2004.10.006. PMID 15781322.

    Siméon, A; Wegrowski, Y; Bontemps, Y; Maquart, FX (2000). „Expression of glycosaminoglycans and small proteoglycans in wounds: modulation by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu(2+)“. The Journal of Investigative Dermatology. 115 (6): 962-8. doi:10.1046/j.1523-1747.2000.00166.x. PMID 11121126.

    Siméon, Alain; Emonard, Hervé; Hornebeck, William; Maquart, François-Xavier (2000). „The tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L- lysine-Cu2+ stimulates matrix metalloproteinase-2 expression by fibroblast cultures“. Life Sciences. 67 (18): 2257-2265. doi:10.1016/s0024-3205(00)00803-1. PMID 11045606.

    Gul, NY; Topal, A; Cangul, IT; Yanik, K (2008). „The effects of topical tripeptide copper complex and helium-neon laser on wound healing in rabbits“. Veterinary Dermatology. 19 (1): 7-14. doi:10.1111/j.1365-3164.2007.00647.x. PMID 18177285.

    Cangul, IT; Gul, NY; Topal, A; Yilmaz, R (2006). „Evaluation of the effects of topical tripeptide-copper complex and zinc oxide on open-wound healing in rabbits“. Veterinary Dermatology. 17 (6): 417-23. doi:10.1111/j.1365-3164.2006.00551.x. PMID 17083573.

    Pickart L. Compositions for accelerating wound healing in mammals containing cupric salt or complexes with amino acid or peptide. US Patent 5,164,367, 1992.

    Canapp SO Jr, Farese JP, Schultz GS, Gowda S, Ishak AM, Swaim SF, Vangilder J, Lee-Ambrose L, Martin FG (Nov–Dec 2003). „The effect of topical tripeptide-copper complex on healing of ischemic open wounds“. Veterinary Surgery. 32 (6): 515-23. doi:10.1111/j.1532-950x.2003.00515.x. PMID 14648529.

    Kartha, R; Jayakumar, R (2007). „A therapeutic approach for diabetic wound healing using biotinylated GHK incorporated collagen matrices“. Life Sciences. 80 (4): 275-84. doi:10.1016/j.lfs.2006.09.018. PMID 17049946.

    Mulder DPM1, Gerit D.; Patt PhD2, Leonard M.; Sanders DPM, Lee; a kol. (1994). „Enhanced healing of ulcers in patients with diabetes by topical treatment of glycyl-l-histidyl-l-lysine“. Wound Repair and Regeneration. 2 (4): 259-269. doi:10.1046/j.1524-475X.1994.20406.x. PMID 17147644. S2CID 24405625.

    Bishop, JB; Phillips, LG; Mustoe, TA; VanderZee, AJ; Wiersema, L; Roach, DE; Heggers, JP; Hill Jr, DP; Taylor, EL; Robson, MC (Aug 1992). „A prospective randomized evaluator-blinded trial of two potential wound healing agents for the treatment of venous stasis ulcers“. Journal of Vascular Surgery. 16 (2): 251-257. doi:10.1016/0741-5214(92)90115-o. PMID 1495150.

    Gruchlik, A.; Jurzak, M.; Chodurek, E.; Dzierzewicz, Z. (2012). „Effect of Gly-Gly-His, Gly-His-Lys and their copper complexes on TNF-alpha-dependent IL-6 secretion in normal human dermal fibroblasts“. Acta Poloniae Pharmaceutica. 69 (6): 1303-6. PMID 23285694.

    Pollard, JD; Quan, S; Kang, T; Koch, RJ (2005). „Effects of copper tripeptide on the growth and expression of growth factors by normal and irradiated fibroblasts“. Archives of Facial Plastic Surgery. 7 (1): 27-31. doi:10.1001/archfaci.7.1.27. PMID 15655171.

    Ahmed, M.R.; Basha, S.H.; Gopinath, D.; Muthusamy, R.; Jayakumar, R. (2005). „Initial upregulation of growth factors and inflammatory mediators during nerve regeneration in the presence of cell adhesive peptide-incorporated collagen tubes“. Journal of the Peripheral Nervous System. 10 (1): 17-30. doi:10.1111/j.1085-9489.2005.10105.x. PMID 15703015. S2CID 45020157.

    Kang, YA; Choi, HR; Na, JI; Huh, CH; Kim, MJ; Youn, SW; Kim, KH; Park, KC (Apr 2009). „Copper-GHK increases integrin expression and p63 positivity by keratinocytes“. Archives of Dermatological Research. 301 (4): 301-6. doi:10.1007/s00403-009-0942-x. PMID 19319546. S2CID 206973024.

    Choi, H.R.; Kang, Y.A.; Ryoo, S.J.; Shin, J.W.; Na, J.I.; Huh, C.H.; Park, K.C. (Nov 2012). „Stem cell recovering effect of copper-free GHK in skin“. Journal of Peptide Science. 18 (11): 685-90. doi:10.1002/psc.2455. PMID 23019153. S2CID 206420349.

    Hong, Y; Downey, T; Eu, KW; Koh, PK; Cheah, PY (2010). „A ‚metastasis-prone‘ signature for early-stage mismatch-repair proficient sporadic colorectal cancer patients and its implications for possible therapeutics“. Clinical & Experimental Metastasis. 27 (2): 83-90. doi:10.1007/s10585-010-9305-4. PMID 20143136. S2CID 26719152.

    Lamb, J (2007). „The Connectivity Map: a new tool for biomedical research“. Nature Reviews Cancer. 7 (1): 54-60. doi:10.1038/nrc2044. PMID 17186018. S2CID 2930402.

    Iorio, F.; Bosotti, R.; Scacheri, E.; a kol. (2010). „Discovery of drug mode of action and drug repositioning from transcriptional responses“. Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (33): 14621-14626. Bibcode:2010PNAS..10714621I. doi:10.1073/pnas.1000138107. PMC 2930479. PMID 20679242.

    Campbell, J.D.; McDonough, J.E.; Zeskind, J.E.; Hackett, T.L.; Pechkovsky, D.V.; Brandsma, C.A.; Suzuki, M.; Gosselink, J.V.; Liu, G.; Alekseyev, Y.O.; Xiao, J.; Zhang, X.; Hayashi, S.; Cooper, J.D.; Timens, W.; Postma, D.S.; Knight, D.A.; Marc, L.E.; James, H.C.; Avrum, S. (2012). „A gene expression signature of emphysema-related lung destruction and its reversal by the tripeptide GHK“. Genome Medicine. 4 (8): 67. doi:10.1186/gm367. PMC 4064320. PMID 22937864.

    Gorouhi, F.; Maibach, H.I. (2009). „Role of topical peptides in preventing and treating aged skin“. International Journal of Cosmetic Science. 31 (5): 327-345. doi:10.1111/j.1468-2494.2009.00490.x. PMID 19570099. S2CID 205584531.

    Abdulghani, AA; Sherr, S; Shirin, S; Solodkina, G; Tapia, EM; Gottlieb, AB (1998). „Effects of topical creams containing vitamin C, a copper-binding peptide cream and melatonin compared with tretinoin on the ultrastructure of normal skin – A pilot clinical, histologic, and ultrastructural study“. Disease Management and Clinical Outcomes. 1: 136–141. doi:10.1016/S1088-3371(98)00011-4.

    Finkley MB, Appa Y, Bhandarkar S. Copper Peptide and Skin. Cosmeceuticals and Active Cosmetic, 2nd Edition, P. Eisner and H.I. Maibach (Eds.) Marcel Dekker, New York. 2005:549-563

    Uno, Hideo; Kurata, Sotaro (1993). „Chemical Agents and Peptides Affect Hair Growth“. Journal of Investigative Dermatology. 101 (1. dodatok): 143S–147S. doi:10.1111/1523-1747.ep12363275. PMID 8326148.

    Perez-Meza, D; Leavitt, M; Trachy, R (1988). „Clinical evaluation of GraftCyte moist dressings on hair graft viability and quality of healing“. International Journal of Cosmetic Surgery. 6: 80-84.

    Pickart-Margolina (2018). „Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene Data“. International Journal of Molecular Sciences. 19 (7): 7. doi:10.3390/ijms19071987. PMC 6073405. PMID 29986520.

    AcneScar.org (2020). „Treat Acne Scars: How to Remove Acne Scars at the Root“.

    Conato, Chiara; Gavioli, Riccardo; Guerrini, Remo; Kozłowski, Henryk; Młynarz, Piotr; Pasti, Claudia; Pulidori, Fernando; Remelli, Maurizio (2001). „Copper complexes of glycyl-histidyl-lysine and two of its synthetic analogues: Chemical behaviour and biological activity“. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects. 1526 (2): 199-210. doi:10.1016/s0304-4165(01)00127-1. PMID 11325542.

    Hureau, C.; Eury, H.; Guillot, R.; Bijani, C.; Sayen, S.; Solari, P.L.; Guillon, E.; Faller, P.; Dorlet, P (2011). „X-ray and solution structures of Cu(II) GHK and Cu(II) DAHK complexes: influence on their redox properties“. Chemistry: A European Journal. 17 (36): 10151-60. doi:10.1002/chem.201100751. PMID 21780203.

    Lau, S.J.; Sarkar, B. (1981). „The interaction of copper(II) and glycyl-L-histidyl-L-lysine, a growth-modulating tripeptide from plasma“. Biochemical Journal. 199 (3): 649-56. doi:10.1042/bj1990649. PMC 1163421. PMID 7340824.

  Pickart L. The human tripeptide GHK (Glycyl-L-histidyl-L-Lysine), the copper switch and the treatment of the degenerative conditions of aging. Publikácia Anti-Aging Therapeutics Zväzok XI, 301-3012. Vyd. Klatz R. and Goldman R. Chicago, IL, USA: American Academy of Medicine, 2009