CJC-1295+DAC & Modified GRF 1-29

bpc 1

  • Hmotnosť:

3367.89688 g/mol

  • Vzorec:

C152H252N44O42

  • Sekvencia:

Tyr-D-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Gln-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Ala-Gln-Leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Leu-Ser-Arg-NH2

  • CAS:

863288-34-0

 

INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIEVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

cjc1

Peptid CJC-1295 alebo Modified GRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC, Mod GRF 1-29) je syntetický analóg endogénneho peptidu rastového hormónu uvoľňujúceho hormón (GHRH). Endogénne produkovaný GHRH má vo svojej reťazcovej štruktúre 44 aminokyselín. Skrátená syntetická forma GHRH s názvom Sermorelín alebo GRF 1-29 obsahuje 29 aminokyselín. Modifikovaný GRF 1-29 je ešte zmenený tak, že má vo svojom reťazci štyri substituované aminokyseliny, čo slúži ako ochrana pred degradáciou a oxidáciou pri produkcii a pohybe a to aj in-vivo, a zároveň zvyšuje väzbovú afinitu k receptorom GHRH. Modifikovaný GRF (1-29) je syntetickou modifikáciou faktoru uvoľňujúceho rastový hormón (GRF) so substitúciami D-Ala, Gln, Ala, and Leu na pozíciách 2, 8, 15, respektíve 27. Tieto substitúcie vytvárajú oveľa stabilnejší peptid so substitúciou na pozícii 2 ako prevencia pred štiepením DPP-IV, pozícii 8 na zmiernenie preusporiadania asparagínu alebo hydrolýzy amidu na kyselinu asparágovú, pozícii 15 na podporu bioaktivity a pozícii 27 ako prevencia pred oxidáciou metionínu. Modified GRF 1-29 nie je CJC-1293, ani by sa tak nemal označovať. Peptid Modified GRF 1-29 je rovnaký ako peptid CJC-1295 + DAC, ktorá nie je naviazaná na MPA, mínus lyzín. Prítomnosť lyzínu by v CJC-1295 bez DAC pri absencii MPA vyvolala opačný efekt DAC. Drasticky by to znížilo aktívnu pôsobnosť peptidu Sermorelín. Dlhopôsobiaci peptid CJC-1295 + DAC je tetrasubstituovaný peptidový analóg rastový hormón uvoľňujúceho hormónu so substitúciami D-Ala, Gln, Ala a Leu na pozíciách 2, 8, 15 a 27. CJC-1295 vynašla kanadská biotechnologická spoločnosť ConjuChem.

  • CJC-1295 + DAC vs CJC-1295 bez DAC

 

Termín CJC-1295 bez DAC je v skutočnosti nesprávne pomenovanie pre Modified GRF 1-29. Tento tetrasubstituovaný peptid je upravenou verziou pôvodného peptidu GRF 1-29, ktorý je známy ako Sermorelín. Vzhľadom k extrémne krátkemu polčasu pôvodného GRF 1-29 boli chemici schopní modifikovať peptid s cieľom získať dlhšiu biologickú aktivitu, ktorá znížila metabolický klírens (množstvo krvi, ktoré se za jednotku času očistí od určitej látky). Hoci modifikácia Modified GRF 1-29 mala za následok väčšiu peptidovú väzbu, priemerný užívateľ ho ešte stále bude musieť aplikovať 2 až 3 krát denne s GHRP peptidmi, aby získal maximálnu účinnosť pri uvoľňovaní endogénneho rastového hormónu. Pridanie komplexu afinity liečiva (DAC) k peptidu Modified GRF 1-29 (CJC-1295) umožnilo lepšie využiť menšie pulzy rastového hormónu, ktoré v kombinácii s peptidom zo skupiny GHRP aktivuje zásoby rastového hormónu a uvoľňujú ich počas dňa a noci. Pridanie komponentu DAC umožnilo predĺžiť polčas peptidu približne na dobu 1 týždňa a tiež to zabezpečilo stabilnejšie hladiny v krvi po injekcii. Pridaný DAC sa naviaže na albumín cirkulujúci v tele a je schopný pretrvať niekoľko dní a vyhľadávať receptory, na ktoré sa môže naviazať. Takže, stručne povedané, ak preferujete kratšie vrcholy vylučovania RH, potom bude pre vás optimálny peptid Modified GRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC). Ak však uprednostňujete menší počet injekcií, potom by aplikácia injekcií CJC-1295 + DAC 2 až 3 krát týždenne spolu s vašou každodennou injekciou peptidu zo skupiny GHRP mohla byť spôsobom, ako dosiahnuť maximálne uvoľňovanie rastového hormónu.

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

Najnovšie výskumy potvrdili, že CJC-1295 stimuluje vylučovanie rastového hormónu a hormónu IGF-1 a zabezpečuje stále zvyšovanie RH a IGF-1, pričom nezvyšuje hladinu prolaktínu. Hoci sa zistilo, že hlavnou funkciou peptidu CJC-1295 po jeho vytvorení bola zvýšená syntéza proteínov, zvýšený rast svalového tkaniva, prináša aj mnoho ďalších výhod. CJC-1295 taktiež urýchľuje zotavenie zo zranenia, znižuje množstvo telesného tuku, posilňuje imunitný systém, zvyšuje hustotu kostného tkaniva a bunkovú opravu (pokožky a orgánov). Hoci mnohé peptidy sú účinné samotné s určitou kapacitou, najvýhodnejšie je používať GHRH peptid spolu s GHRP peptidom. GHRH peptidy sa špecificky kombinujú s GHRP peptidmi s cieľom vytvoriť vzájomnú synergiu, ktorá odomkne vlastné zásoby rastového hormónu v tele. To je dôvod, prečo je CJC-1295 veľmi žiaduce a je to jeden z najpoužívanejších peptidov v kulturistike. Kým peptid Modified GRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC) sa bežne aplikuje spolu s peptidmi zo skupiny GHRP pre zvýšenie pulzu rastového hormónu v hypofýze, injekcie bude potrebné aplikovať častejšie. Peptid CJC-1295 + DAC (Modified GRF 1-29 s pridaným komplexom DAC) je potrebné aplikovať menej často. CJC-1295 + DAC je dlhopôsobiaci rastový hormón uvoľňujúci hormón s dlhodobým účinkom a vďaka nemu predná hypofýza uvoľňuje viac rastového hormónu. GHRH sa do tela uvoľňuje v pulzoch, striedavo s pravidelnými pulzmi somatostatínu (hormón inhibujúci rastový hormón). Prvý klinický výskum CJC-1295 prebehol krátko po roku 2000. Peptid mal za úlohu znížiť zásoby vnútorného tuku u obéznych pacientov s AIDS, keďže sa predpokladá, že väčšie množstvá exogénneho HGH podporovali lipolýzu (úbytok tuku). Klinický výskum napokon uspel vo všetkých predmetoch skúmania.

 

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Aby sa čo najviac napodobnilo prirodzené uvoľňovanie rastového hormónu (ktoré by nastalo prirodzene v priebehu dňa), peptid Modified GRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC) by sa mal aplikovať 1 – 3 krát za deň v dávke 100 – 200 mcg spolu s vami zvoleným GHRP peptidom. CJC-1295 + DAC sa odporúča aplikovať v množstve 2 – 4 mg (2000 – 4000 mcg), 2 – 3 krát týždenne spolu s každodennou injekciou GHRP peptidu. Dávky sa môžu aplikovať v čase po prebudení, pred tréningom, pred spaním alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Ekonomicky je užívanie peptidu Modified GRF 1-29  efektívnejšie, resp. je to lacnejší a lepší spôsob v porovnaní s užívaním peptidu CJC-1295 + DAC. Tieto peptidy nie sú špecifické pre pohlavie (pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky) a tiež nie sú dostupné v biologickej forme na orálne užívanie, pretože by po podaní podľahli hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadli na samostatné aminokyseliny. Z uvedeného dôvodu sa využíva injekčné podanie. Peptidy sa môžu aplikovať aj formou intramuskulárnej injekcie (aplikácia do svalu), ale odporúčaná forma aplikácie je subkutánna injekcia (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Aplikovať sa musia nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla), alebo len po konzumácii samotných bielkovín. Tuky a sacharidy zoslabujú uvoľňovanie rastového hormónu. Po aplikáci peptidov je potrebné vydržať nalačno aspoň 20-30 minút, pokiaľ pokiaľ pulz rastového hormónu nedosiahne svoj vrchol.

 

Za deň sa „rozloží“ približne 10% jednej dávky CJC-1295 + DAC. Nižšie sú uvedené percentá „účinnosti“ dávky v priebehu jedného týždňa:

cjc1.5

„Dose“ – Dávka, „Day“ – Deň, „Remaining“ – Zostáva

 

Protokol dávkovania raz týždenne by teda viedol k menej konzistentným hladinám RH v krvi než dávkovanie dvakrát týždenne, ktoré je znázornené nižšie (najmä po prvotnom vybudovaní svalovej hmoty):

 

cjc2

„Dose“ – Dávka, „Day“ – Deň, „Remaining“ – Zostáva

 


TYP DÁVKY (MODIFIED GRF 1-29) MNOŽSTVO PRE DÁVKU (MODIFIED GRF 1-29)
Minimálna dávka 100 mcg
Odporúčaná dávka 150 mcg
Vysoká dávka 200 mcg

TYP DÁVKY (CJC-1295 + DAC) MNOŽSTVO PRE DÁVKU (CJC-1295 + DAC)
Minimálna dávka 1000 mcg
Odporúčaná dávka 1500 mcg
Vysoká dávka 2000 mcg

MODIFIED GRF 1-29

 

CJC-1295 + DAC

 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY PEPTIDU

V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky peptidov Modified GRF 1-29 a CJC-1295 + DAC, ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. GHRH peptidy vo všeobecnosti spôsobujú minimálne vedľajšie účinky aj pri užívaní vysokých dávok. CJC-1295 (vo verzii s DAC aj bez) môže mierne zadržiavať vodu. Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii GHRH peptidov pociťovali mierne závraty, nevoľnosť, bolesti hlavy alebo svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie peptidov. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.