HGH fragment 176-191 (AOD-9604)

hghf

 • Hmotnosť:
  1815.08152 g/mol
 • Vzorec:
  C78H123N23O23S2
 • Sekvencia:
  H-Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe-OH
 • CAS:
  66004-57-7
INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

hghf1

 

HGH Fragment 176-191 je analóg faktora uvoľňujúceho rastový hormón (GRF), ktorý vysiela účinky rastového hormónu. Je to 15-mérový peptidový zvyšok C-konca HGH, ku ktorému je na N-terminálnom konci pridaný tyrozín. Peptidový fragment ľudského rastového hormónu 176-191, známy aj ako HGH Frag 176-191 je modifikovaná forma aminokyselín 176-191 polypeptidu HGH (Somatropin). Výskumníci z Monašskej univerzity objavili, že účinky HGH na znižovanie tuku pravdepodobne kontroluje malá oblasť v blízkosti konca molekuly rastového hormónu. Táto oblasť, ktorá pozostáva z aminokyselín 176-191, predstavuje menej než 10 % celkovej veľkosti molekuly HGH a zdá sa, že nemá žiadny vplyv na rast ani inzulínovú rezistenciu. Napodobňuje spôsob, akým prirodzený rastový hormón reguluje metabolizmus tukov, no bez vedľajších účinkov na krvný cukor a rast, ktoré možno pozorovať pri nemodifikovanom rastovom hormóne. In vivo účinky týchto segmentov syntetického peptidu HGH 176-191 sa skúmali vo svale laboratórnych myší. Výskumy ukazujú, že HGH 176-191 navodzuje krátkodobé zvýšenie krvnej glukózy a trvalejšie zvýšenie plazmového inzulínu spolu s ďalšmi fragmentmi ako sú 172-191, 177-191 a 178-191. Okrem toho sa výskumníci domnievajú, že funkčnosť peptidu nezávisí len od informačnej sekvencie, ale musí mať aj správnu fyzikálnu konfiguráciu (Ng and Borstein, 1978). Keďže sa tento fragment vyznačuje vysokou prístupnosťou pre proteázy a je bohatý na prolín, dokázalo sa, že ovplyvňuje konformačnú zmenu v cytoplazmatickej doméne pruhu 3 erytrocytového membránového proteínu, kde slúži ako pánt na otáčanie dvoch subdomén. To potom naznačuje, že takýto zvyšok hrá významnú úlohu pri konformačných zmenách, ktoré sa potom na naviazanie periférneho proteínu v niektorých bunkách tela (Low et al. 1984). V ďalšej štúdii na zvieratách prišli Ng a kol. (2000) na to, že 500 mcg dávkovanie spomínaného hormónu zvyšuje lipolytickú aktivitu v adipóznych tkanivách bez negatívneho vplyvu na hladinu krvnej glukózy. A hoci sa správa ako ľudský rastový hormón (HGH), nespôsobuje hyperglykémiu a môže sa použiť na odstránenie nadbytočného brušného tuku, čo je významný aspekt pri lipodystrofii spojenej s HIV. Podobne ako Somatropin, HGH Fragment 176-191 stimuluje lipolýzu (rozkladanie tuku) a inhibuje lipogenézu (premenu beztukových potravín na telesný tuk) tak v laboratórnych testoch, ako aj u zvierat a ľudí.

hghf2

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

HGH Fragment 176-191 má neuveriteľnú schopnosť regulovať metabolizmus tukov bez nežiaducich vedľajších účinkov na inzulínovú citlivosť. Izolovaním koncovej časti molekuly rastového hormónu vedci zistili, že HGH Frag 176-191 dokáže lepšie stimulovať lipolýzu (rozklad tukov) než HGH. V skutočnosti totiž inhibuje lipogenézu. To znamená, že zastavuje tvorbu mastných kyselín a iných lipidov. Na rozdiel od iných zlúčenín zvyšujúcich spaľovanie tukov u užívateľov nedôjde k potláčaniu hladu, ani sa u nich neobjavia pocity nervozity, ktoré môžu byť spojené s látkami podobnými Efedrínu. Peptid HGH Fragment 176-191 sa vyznačuje schopnosťou spaľovať adipózne tkanivo, pričom zvyšuje výdaj energie, svalovú hmotu a oxidáciu tukov. V laboratórnych testoch na tukových bunkách z hlodavcov, prasiat, psov a ľudí uvoľňoval Fragment HGH tuk špecificky z tukových buniek, no nie z buniek s nízkym obsahom tuku, znižoval hromadenie tuku vo všetkých tukových bunkách a podporoval spaľovanie tuku. U hlodavcov (potkanov a myší) znižoval tento peptid telesný tuk u obéznych zvierat, podporoval spaľovanie tuku bez zmeny v konzumácii jedla alebo podporovania rastu (keďže nezvyšuje hladiny IGF) a bez ďalších nechcených účinkov rastového hormónu. Denná dávka 500 mcg počas 30 dní (ktorá sa použila vo výskume), znížila telesný tuk v strednej oblasti brucha tak u obéznych ľudí, ako aj u ľudí s nadváhou a priemernou váhou. Všetky štúdie poukázali na fakt, že HGH Fragment 176-191 je účinný pri obezite a úbytku tuku, a je oveľa bezpečnejší ako jeho náprotivok ľudský rastový hormón (HGH).

hghf3

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Peptid HGH Fragment 176-191 sa odporúča dávkovať 1 – 3 krát denne v množstve 250 – 1000 mcg pre jednotlivú dávku. Dávka sa môže aplikovať v čase po prebudení, pred tréningom, pred spaním alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Najlepšie načasovanie dávky je v čase pred tréningom a pred spaním. HGH Fragment 176-191 nie je špecifický pre pohlavie (pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky) a tiež nie je dostupný v biologickej forme na orálne užívanie, keďže ide o peptid, ktorý by podľahol hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadol na samostatné aminokyseliny. Peptid sa môže aplikovať aj formou intramuskulárnej injekcie (aplikácia do svalu), ale odporúčaná forma aplikácie je subkutánna injekcia (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Aplikovať sa musí nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla) a po aplikáci peptidu je potrebné nepríjmať potravu aspoň ďalších 20-30 minút.


TYP DÁVKY MNOŽSTVO PRE DÁVKU
Minimálna dávka 250 mcg
Odporúčaná dávka 500 mcg
Maximálna dávka 1000 mcg

 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY PEPTIDU

V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky peptidu ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. Počas užívania peptidu HGH Fragment 176-191 neboli zaznamenané časté vedľajšie príznaky niektorých peptidov, podobné chrípke. Podľa užívateľov toto prirovnanie predstavuje nežiadúce efekty ako napr. letargia, závraty a bolesť hlavy, ktoré sú spojené s užívaním pomernej väčšiny peptidov. Existujú podporné dôkazy z klinických štúdií, že tento peptid nemá žiadne toxické a nežiaduce účinky. Jeho výhody bez nepríjemných nežiaducich vedľajších účinkov spojených s exogénnym rastovým hormónom (Somatropin) robia HGH Fragment 176-191 veľmi atraktívnym. Nie je potrebné sa obávať problémov so štítnou žľazou, citlivosťou na glukózu, mravenčením, alebo problémov s karpálnym tunelom. Peptid sa v lekárskych kruhoch používa už skoro 10 rokov, jeho dlhodobá bezpečnosť je veľmi dobre overená a môže sa považovať za bezpečnú, lacnú a účinnú alternatívu k injekciám HGH a iným liekom na chudnutie ako je fentermín (Duromine, Adipex), ktorých účinok dokonca prekonal. Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie HGH Fragment 176-191. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.