Selank

selank

 • Hmotnosť:
  751.87398 g/mol
 • Vzorec:
  C33H57N11O9
 • Sekvencia:
  Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro
 • CAS:
  129954-34-3
INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

selank1Hexapeptid Selank (v ruštine: Cеланк) je syntetický analóg endogénne vytváraného peptidu tufstínu a je známy svojou schopnosťou zlepšiť a posilniť imunitný systém, vďaka čomu sa klasifikuje ako imunomodulátor. Selank vyvinul a vyrobil Ústav molekulárnej genetiky Ruskej akadémie vied (UMG RAV) ako anxiolytické heptapeptidové liečivo. Považuje sa za látku anxiolytickú, teda účinnú proti úzkosti. Z čisto farmakologického hľadiska napodobňuje Selank veľa účinkov tuftsínu, čo je endogénny peptid a základ selanku. Tieto účinky zahŕňajú rovnováhu pomocných T-buniek a moduláciu expresie interleukínu 6. Navyše existujú dôkazy o tom, že selank dokáže modulovať prejavy neurotrofického faktoru mozgového pôvodu (BDNF). Existuje domnienka, že mechanizmus účinku selanku sa odráža na zvýšení hladiny serotonínu. Serotonín vplýva na chuť do jedla, zlepšuje náladu, reguluje cyklus spánku a bdenia. Potvrdilo sa, že nedostatok serotonínu môže viesť k depresii, problémom so spánkom a k strate chuti do jedla. Výskum na myšiach, ktorý mal odhaliť účinky selanku na neurotransmitery-monoamíny a ich metabolity, priniesol výrazné odchýlky v obsahu dopamínu, serotonínu, norepinefrínu a v ich hypotalame, hipokampe a prednej časti mozgu.  Ďalšie výskumy len potvrdzujú schopnosť peptidu Selank zvyšovať hladinu serotonínu. Selank a tuftsín zvyšovali hladinu serotonínu u potkanov aj napriek tomu, že boli predtým liečené inhibítorom syntézy serotonínu s názvom p-chlórfenylalanín. Metabolizmus serotonínu sa zvýšil do 30 minút od podania selanku, ale hladina tuftsínu nedosiahla ani hladinu 5-HT. U hlodavcov vystavených 6-hydroxydopamínu, neurotoxínu, ktorý poškodzuje katecholaminový systém, selank obnovil kognitívne procesy. Pozorovanie myší, ktoré mali geneticky vštepenú depresiu, dokázalo, že selank má schopnosť odbúrať anhedóniu a obnoviť chuť do života. Podávanie Selanku zvýšilo prirodzenú tvorbu sacharózy a znížilo nehybnosť počas vynútených testov plávania. Výskum 62 pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) mal za úlohu porovnať liečbu Selankom a Benzodiazepínom. Tridsať pacientov sa liečilo Selankom a 32 benzodiazepínom. Pozoruhodné bolo, že účinnosť oboch liečiv bola podobná, ale výskumníci zaznamenali aj to, že selank efektívne potláčal únavu. Ťažko zistiť všetky detaily výskumu, keďže prebehol v Rusku a v databáze pubmed bol zverejnený len abstrakt. Ďalšia štúdia testovala imunomodulačné účinky Selanku. Priniesla zistenie, že jeho endogénny „príbuzný“, peptid tuftsín, primárne pôsobí na imunitný systém. Selank sa podával pacientom s generalizovanou úzkostnou poruchou počas 14 dní. U pacientov s depresiou potlačil hladinu IL-6, zatiaľčo u zdravých testovaných nevyvolal žiadne zmeny v zdravotnom stave.  Pomocné T-bunky (Th 1/Th 2), cytokíny, sa u pacientov s GAD taktiež upravili. V jednej štúdii na zvieratách sa porovnával peptid Selank s placebom (soľný roztok) počas plnenia úloh, ktoré zahŕňali učenie a pamäť. Za splnenie úlohy dostávali zvieratá odmenu vo forme jedla. Aj keď konkrétne detaily výskumu nie sú známe (keďže sa vykonal Rusku), vedci dospeli k záveru, že Selank zlepšuje konsolidáciu pamäti, hlavne vďaka schopnosti zvyšovať hladinu serotonínu. Výskum na dospelých potkanoch ukázal, že Selank je schopný vyvážiť kognitívne nedostatky spôsobené hypoxiou a následným znížením hladiny serotonínu a noradrenalínu. V súčasnej dobe sa vo výskume látky selank v Rusku dokončili klinické skúšky fázy III a čaká sa na schválenie uvoľnenia pre humánne použitie.

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

Selank je jedna z novších nootropných látok, ktorá sa v posledných rokoch dostala na trh. Tento nový liek spôsobil mierny rozruch kvôli jeho potenciálnym výhodám, ktoré by mohli mať širokú škálu aplikácií a využitia. Jedným zo zdokumentovaných spôsobov účinku peptidu Selank je uvoľňovanie endorfínov do vášho systému. To znamená, že tento peptid je schopný ovplyvniť uvoľňovanie silného neurotransmiteru známeho ako dopamín. Môžete si ho dokonca predstaviť ako vnútorný opiát. Ďalší spôsob účinku Selanku je jeho súvislosť so zvýšením iného neurotransmiteru nazývaného serotonín. Táto chemická látka prítomná v mozgu dokáže regulovať náladu, rovnako ako ovplyvňovať chuť k jedlu a dokonca aj normálny cyklus spánku a bdenia. Je tiež známe, že nedostatky v týchto chemických látkach môžu viesť k depresii, nechutenstvu a poruchám spánku. Z čisto farmakologického hľadiska tento peptid jednoducho napodobňuje mnohé účinky tuftsinu, teda lieku, na ktorom je založený. Zahŕňa to moduláciu expresie interleukínu-6 a bilanciu pomocných T buniek. Taktiež ovplyvňuje koncentráciu monoamínových neurotransmiterov a indukuje metabolizmus serotonínu. Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že by mohol modulovať expresiu z mozgu pochádzajúceho neurotrofického faktoru (BDNF). Jednou z prvých výhod, s ktorými sa stretne väčšina užívateľov látky Selank je stabilizácia a zlepšenie ich celkovej nálady. Vedie k pocitom spokojnosti a pohody. Čo je ešte zaujímavejšie, tento účinok nie je sedatívny, ale skôr upokojujúci. Zároveň väčšina užívateľov pocíti zlepšenú duševnú jasnosť a celkovo zvýšené kognitívne funkcie. Každý, kto trpí ochorením známym ako anhedónia môže mať prospech z tejto nootropnej látky. Anhedónia je stav, keď človek nie je schopný prežívať radosť. Často vzniká pri užívaní amfetamínov alebo iných opiátových liekov, ktoré sa zahrávajú s centrom potešenia v mozgu. Ukázalo sa, že Selank pomáha obnoviť správne fungovanie tejto oblasti v mozgu, hoci by sa mal považovať len za jednu súčasť širšieho liečebného plánu. Z čisto nootropného hľadiska má aj ďalšie výhody. K nim patrí zmierňovanie rôznych foriem úzkosti, ako sú generalizované úzkostné poruchy, sociálne úzkostné poruchy vrátane panickej poruchy. Taktiež zlepšuje schopnosť zamerať a sústrediť sa, zvyšuje duševnú ostrosť, znižuje psychickú únavu, zvyšuje pamäť a schopnosť učiť sa a dokonca zlepšuje kognitívne funkcie pri deficite spánku. Ako bolo spomínané, peptid Selank bol vyvinutý v Ústave molekulárnej genetiky Ruskej akadémie vied. Semax je ďalší heptapeptid, ktorí vyvinuli vedci z UMG RAV (liek veľmi podobný Selanku) a je schválený na liečbu ľudí v Ukrajine aj v Rusku. Mnoho vedcov a užívateľov o Selanku tvrdí, že je omnoho účinnejší než Semax. Napriek tomu sa v Rusku nedávno dokončila tretia fáza klinického skúšania Selanku a teraz čaká na zelenú, aby sa sprístupnil ľuďom.


selank2

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Selank je odporúčané dávkovať 1 – 2 krát denne v množstve 250 – 3000 mcg pre jednotlivú dávku. Dávka sa môže aplikovať v čase po prebudení alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Odporúča sa vždy začať s najnižšou účinnou dávkou a postupne dávku rozumným, pomalým a kontrolovaným spôsobom zvyšovať, ak to je potrebné. Peptid Selank nie je špecifický pre pohlavie, takže pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky. Je veľmi benígny a dokonca sa preukázalo, že dávky v množstve až 500-násobku účinného rozsahu sú dobre tolerované ľudským telom. Selank nie je dostupný v biologickej forme na orálne užívanie, keďže ide o peptid, ktorý by podľahol hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadol na samostatné aminokyseliny. Z uvedeného dôvodu sa využíva intranazálne a injekčné podanie. Peptid sa môže aplikovať aj formou intramuskulárnej injekcie (aplikácia do svalu), ale odporúčaná forma aplikácie je subkutánna injekcia (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Aplikovať sa musí nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla) a po aplikáci peptidu je potrebné nepríjmať potravu aspoň ďalších 20-30 minút.

TYP DÁVKY

MNOŽSTVO PRE DÁVKU

Minimálna
dávka

250 mcg

Odporúčaná
dávka

500 mcg

Vysoká
dávka

3000 mcg

 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY PEPTIDU

V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky peptidu ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. Počas užívania peptidu Selank neboli zaznamenané časté vedľajšie príznaky niektorých peptidov, podobné chrípke. Podľa užívateľov toto prirovnanie predstavuje nežiadúce efekty ako napr. letargia, závraty a bolesť hlavy, ktoré sú spojené s užívaním pomernej väčšiny peptidov.Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie peptidu. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.