BPC-157

Hmotnosť:

1419.53552 g/mol

  • Vzorec:

C62H98N16O22

  • Sekvencia:

H-Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-DL-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val-OH

  • CAS:

137525-51-0

 

 

INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

BPC-157 (Body Protection Compound-157) je pentadekapeptid vytvorený z 15 aminokyselín. Sekvencia aminokyselín pri BPC-157 je podobná sekvencii aminokyselín v časti ľudského BPC. Ľudský BPC sa nachádza v žalúdočnej šťave. Tento pentadekapeptid je vylučovaný žalúdočnou sliznicou a funguje na princípe aktivácie peptidergického obranného systému v ľudskom organizme. Pôsobí proti nadmernej aktivite a inhibícii uvedeného telesného systému a pôsobí bez rušenia funkcie ostatných systémov, vrátane systému dopamínu a prostaglandínov a tiež systému somatosenzorických neurónov. Jedna z doterajších štúdii preukázala skutočnosť, že peptid BPC-157 podporuje hojenie rán, vrátane poranení šliach (pretrhnutie Achillovej šľachy) u potkanov. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať pravdepodobný mechanizmus, ktorý peptid využíva na urýchlenie hojaceho procesu v poranenej šľache. Skúmali sa dve skupiny šľachových explantátov. Jedna skupina sa kultivovala v médiu obsahujúcom BPC-157 a druhá v médiu bez BPC-157. V týchto kultúrach sa následne pozorovali výrastky šľachových fibroblastov. Výsledky potvrdili fakt, že rast explantátov sa významne zrýchlil v kultúre obsahujúcej BPC-157 v porovnaní s kultúrou bez BPC-157 a tiež sa výrazne posilnila odolnosť buniek pod oxidačným stresom. Podľa MTT testu, tento peptid nemal priamy vplyv na bunkovú proliferáciu v kultúre odvodenej z Achillovej šľachy potkanov. Výsledky testu s Transwell filtrom ďalej ukázali významné zvýšenie migrácie fibroblastov in vitro a rozptýlenie fibroblastov v kultivačných miskách v závislosti od dávky. Na základe farbenia FITC-faloidínom sa preukázalo, že peptid vyvoláva vo fibroblastoch tvorbu F-aktínu. Pomocou Western Blot analýzy bola detekovaná tvorba a aktivácia paxilínu a proteínov FAK . Uvedená analýza ďalej potvrdila, že BPC-157 zvyšuje mieru fosforylácie paxilínu a proteínov FAK bez ovplyvnenia vytvoreného množstva. Potenciálnych užívateľov peptidu bude zaujímať jeho celková účinnosť a doba pôsobenia jeho účinkov. Ľudský organizmus má naprogramovanú približnú rýchlosť hojenia jednotlivých druhov zranení. Táto rýchlosť predstavuje v priemere dobu 4 – 6 týždňov, potrebných pre uplné uzdravenie v závislosti od typu úrazu. Hojivé a bolesť zmierňujúce účinky peptidu BPC-157 sa podľa dostupných vyjadrení užívateľov prejavia vo vysokej miere už po 1 týždni od aplikácie.

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

Zabránenie tvorbe vredov

BPC-157 robí v prvom rade rozruch v peptidovom priemysle v súvislosti s liečbou zápalového ochorenia čriev, vzhľadom k svojim účinkom zabraňujúcim tvorbe vredov. Klinické štúdie preukázali výraznú účinnosť peptidu v uvedených oblastiach liečby. Z tohto dôvodu by to bola najlepšia voľba pre ľudí závislých na liekoch NSAID. NSAID lieky sú nesteroidné, protizápalové lieky klasifikované ako analgetiká. Týmto peptidom sa môže liečiť ulcerózna kolitída (ochorenie hrubého čreva), ktoré spôsobuje vredy alebo otvorené rany.


Hojenie širokého spektra rán

Peptid bol špecificky testovaný v klinickej fáze II, kde sa prejavil jeho bezpečný profil, pričom zároveň vykazoval účinok hojenia rán. To, že neinteraguje so žiadnym systémom zabezpečuje ochranu endotelu rovnako ako jeho angiogénny účinok, a to aj v prípade ťažkých poškodení. BPC-157 je flexibilný peptid s veľkým potenciálom v liečbe širokého spektra rán v rôznych častiach tela. Jeho účinky sa prejavujú nielen na kostiach a svaloch, ale aj vo vnútorných orgánoch, na koži a ďalších vnútorných tržných ranách spôsobených chirurgickými zákrokmi.


Liečba zápalového ochorenia čriev

V súčasnosti je peptid široko používaný v boji proti závažným komplikáciám z dôvodu zle kontrolovaného alebo pokročilého zápalového ochorenia čriev. V štúdiách tohto peptidu na zvieratách sa zistilo, že má schopnosť hojiť pokročilú črevnú anastomózu, nakoľko dokáže zvrátiť syndróm krátkeho čreva, vrátane hojenia fistuly. BPC-157 má veľký význam v liečbe zápalového ochorenia čriev. Peptid môže pomôcť ľuďom, ktorí trpia Crohnovou chorobou (chronické ochorenie vyvolávajúce zápal v tráviacom trakte).


Liečba kĺbov, šliach a väzov

Peptid BPC-157 pôsobí ako rýchly a profesionálny liečiteľ kĺbov, šliach a väzov. Svoju liečivú silu preukázal v klinických štúdiách. Konkrétne môže tento peptid liečiť roztrhaný štvorhlavý sval, odpojenú Achillovu šľachu a ďalšie svaly, ktoré boli poškodené v dôsledku intenzívneho tréningu. V týchto častiach tela došlo k dramatickej obnove. Okrem toho táto látka preukázala svoje liečivé účinky aj na kostiach, urýchľuje obnovu väzov, nehovoriac o jeho ochranných účinkoch na orgány.


Liečba popálenín a poškodenia pečene

Klinická štúdia skúmala schopnosť tohto peptidu urýchliť hojenie popálenín u laboratórnych myší. Peptid bol podávaný lokálnym spôsobom alebo prostredníctvom injekcie a pomohol liečiť popáleniny u laboratórnych myší. Popáleniny boli čiastočné hlboké popáleniny a pokrývali dvadsať percent tiel myší. Klinické štúdie preukázali aj výraznú účinnosť peptidu v liečbe poškodenia pečene po predĺženej chronickej expozícii alkoholu. BPC-157 je netoxický a podporuje zdravie pečene bez toho, aby dochádzalo k nežiaducim účinkom.


DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Pre získanie optimálných výsledkov sa odporúča aplikovať minimálnu dávku v množstve 200 mcg v čase po prebudení, pred spaním alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Celková výška potrebnej dávky závisí najmä od závažnosti úrazu alebo zranenia. Stredná dávka by mala sa mala aplikovať v množstve 500 mcg. Vo veľmi závažných prípadoch je vhodné aplikovať peptid 2 krát denne po 350 mcg, do celkového denného množstva 700 mcg. Podľa klinických štúdií a výpovedí užívateľov sa peptid BPC-157 odporúča užívať po dobu 4 týždňov, po ktorých nasledujú 2 týždne odpočinku. Ak pretrvávajú problémy s konkrétnymi časťami tela, BPC-157 sa môže opäť bezpečne užívať po dobu ďalších 4 týždňov, kým sa rany úplne nezahoja. Peptid nie je špecifický pre pohlavie, takže pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky. BPC-157 nie je dostupný v biologickej forme na orálne užívanie, keďže ide o peptid, ktorý by podľahol hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadol na samostatné aminokyseliny. Z uvedeného dôvodu sa využíva injekčné podanie. Tento peptid sa aplikuje prostredníctvom intramuskukárnej (aplikácia do svalu) alebo subkutánnej injekcie (podkožná aplikácia). Obidva uvedené spôsoby sú bezpečné. V skutočnosti sa odporúča aplikovať peptid tak blízko k zranenému miestu, ako to len je možné. No väčšinou sa preferuje aplikácia injekcie do hĺbky 3 až 10 cm od daného miesta, čím sa dosiahnu najväčšie prínosy pre danú oblasť. Aplikovať sa musí nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla) a po aplikáci peptidu je potrebné nepríjmať potravu aspoň ďalších 20-30 minút.


TYP DÁVKY MNOŽSTVO PRE DÁVKU
Minimálna dávka 200 mcg
Odporúčaná dávka 250 mcg
Vysoká dávka 350 mcg

 

 

Vedľajšie účinky PEPTIDU

V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky peptidu ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. Počas užívania peptidu BPC-157 neboli zaznamenané časté vedľajšie príznaky niektorých peptidov, podobné chrípke. Podľa užívateľov toto prirovnanie predstavuje nežiadúce efekty ako napr. letargia, závraty a bolesť hlavy, ktoré sú spojené s užívaním pomernej väčšiny peptidov. Existujú podporné dôkazy z klinických štúdií, že BPC-157 nemá žiadne toxické a nežiaduce účinky. Počas štúdií nebola dosiahnutá ani smrteľná dávka LD1 (smrť 1% testovaných subjektov do 24 hodin od expozície). Fáza II klinickej štúdie tvrdí, že sa neobjavili žiadne vedľajšie účinky a prejavili sa len pozitívne výsledky požadovaných účinkov peptidu. Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie BPC-157. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.

Pridaj komentár