Hexarelin

hexa

 • Hmotnosť:
  887.04022 g/mol
 • Vzorec:
  C47H58N12O6
 • Sekvencia:
  His-D-2-methyl-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
 • CAS:
  140703-51-1

 

INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

hexa3

Hexarelín Acetát je syntetický hexapeptid zložený zo šiestich aminokyselín. Tento peptid podobne ako ostatné peptidy uvoľňujúce rastový hormón (skupina GHRP) stimuluje uvoľňovanie RH, bez ovplyvňovania schopnosti organizmu vytvárať vlastný RH a je najúčinnejší v synergii s peptidom zo skupiny GHRH (Sermorelín alebo Modifikovaný GRF 1-29). Štruktúrou je podobný peptidu GHRP-6. Nezvyšuje však chuť do jedla, pretože výrazne nezvyšuje hladiny grelínu, ktorý je zodpovedný za zvýšenú chuť do jedla a rýchlejšie vyprázdnenie žalúdka. Štruktúra Hexarelínu vytvára vďaka substituovanému (2 Me)Trp väčšiu stabilitu ako GHRP-6. V porovnaní s uvedeným peptidom má tiež dlhší biologický polčas rozpadu  (cca 70 min.). Predĺženie polčasu rozpadu sa dosiahlo náhradou prirodzene sa vyskytujúcich L-amino kyselín za aminokyseliny s D-konfiguráciou. Peptid Hexarelín má silnú schopnosť uvoľňovať rastový hormón v ľudskom tele a znižovať viscerálny tuk. Zvýšenie cirkulujúceho RH spôsobené týmto peptidom zvyšuje hladiny rastového faktora podobného inzulínu (IGF-1) v pečeni. IGF-1 je primárnou príčinou rastu svalov ako odpoveď na stimuláciu RH. V jednej 16.týždňovej štúdii sa ukázalo, že hladiny RH sa vrátia na normálnu hodnotu za 4 týždne po ukončení jeho užívania.

hexa2

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

Hexarelín pôsobí na hypofýzu ako aj na hypotalamus. Je známe, že spôsobuje väčšie uvoľňovanie rastového hormónu než akýkoľvek iný GHRP peptid.

hexa4

 

„Hypothalamus“ – Hypotalamus

„Brain“ – Mozog

„Pituitary gland“ – Hypofýza


V štúdiách sa ukázalo, že peptid zvyšuje minerálnu hustotu kostí, mitózu a meiózu, odbúravanie tukov, posilňuje spojivové tkanivo a zlepšuje pružnosť pokožky. Najdôležitejším zistením v súvislosti zo zdravím je schopnosť Hexarelinu pôsobiť na srdcové receptory nezávisle od schopnosti uvoľňovať RH. Peptid môže priamo pomôcť pri problémoch s tlakom v ľavej komore, ako aj pri hojení jaziev na srdci. V štúdiách so štíhlymi a obéznymi laboratórnymi potkanmi sa došlo k záveru, že zatiaľ čo štíhle potkany boli schopné využiť zvýšenie hladiny rastového hormónu v plazme lepšie ako obézne potkany (čím zdravší potkan, tým účinnejšie hexarelín produkoval a využil RH), u obéznych potkanov sa nezaznamenali rovnaké výhody. Nezávisle od štúdií, v ktorých sa sledovalo RH, sa u štíhlych aj obéznych potkanov pozorovali všetky ochranné vlastnosti Hexarelínu na srdce. Ihneď po aplikácii tento hexapeptid pomocou pulzu aktivuje hypofýzu rovnako ako GHRP-6, čím zlepší cirkuláciu rastového hormónu v tele. Na rozdiel od peptidu GHRP-6 nevyvoláva žiadny vedľajší účinok hladu. Hexarelin je schopný nielen zvyšovať hladinu rastového hormónu v organizme, ale tiež potláčať somatostatín, ktorý je hlavným inhibítorom uvoľňovania rastového hormónu (RH bude prítomný vo väčšom množstve). Z dostupných peptidov rady GHRP je Hexarelin najsilnejší v rámci účinku stimulácie hladiny RH, ale jeho užívanie je spojené so zvýšenou produkciou kortizolu a prolaktínu. K desenzibilizácii (zníženie citlivosti receptorov) môže dôjsť oveľa rýchlejšie ako v prípade ostatných GHRP peptidov a preto je menej vhodný pre dlhodobé užívanie. V prípade použitia pri dlhodobom peptidovom cykle je vhodné peptid striedať v 2-týždňových intervaloch s iným GHRP peptidom, aby nenastala desenzibilizácia. Kvality Hexarelínu sa často prehliadajú kvôli jeho obmedzeniam pri dávkovaní a dĺžke užívania. V skutočnosti poskytuje pre užívateľov vynikajúcu možnosť maximalizovať uvoľňovanie RH v tele pri jeho užívaní v kombinácii s GHRH peptidom (prípadne ešte s ďalším GHRP peptidom) alebo v kombinácii s menšími množstvami exogénneho rHGH, ktorý sa však v tomto prípade musí aplikovať min. 20 – 30 minút po aplikácii Hexarelinu. Tento časový odstup je nevyhnutný, pretože pri ich súčasnej aplikácii by pulz exogénneho RH spôsobený Somatropínom (rHGH) zamedzil stimulácii uvoľňovania vlastného endogénneho RH spôsobenej Hexarelínom.

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Peptid Hexarelin sa odporúča užívať 1 – 3 krát denne v saturačnej dávke 100 mcg. Dávka sa môže aplikovať v čase po prebudení, pred tréningom, pred spaním alebo kedykoľvek v priebehu dňa. Maximálne množstvo odporúčanej dávky je 150 mcg pre jednotlivú dávku. Dávky peptidu v množstvách prevyšujúcich rozmedzie odporúčanej dávky nie sú účinnejšie, naopak spôsobujú výrazné zvýšenie vedľajších účinkov. Rovnako ako u iných GHRP peptidov je aj v tomto prípade vhodné Hexarelin užívať spolu s GHRH peptidom za účelom maximalizovania účinnosti kombinácie pulznej vlny pri dosiahnutí uvoľnenia rastového hormónu cestou z hypofýzy. Hexarelin nie je špecifický pre pohlavie (pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky) a tiež nie je dostupný v biologickej forme na orálne užívanie, keďže ide o peptid, ktorý by podľahol hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadol na samostatné aminokyseliny. Peptid sa môže aplikovať aj formou intramuskulárnej injekcie (aplikácia do svalu), ale odporúčaná forma aplikácie je subkutánna injekcia (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Aplikovať sa musí nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla), alebo len po konzumácii samotných bielkovín. Tuky a sacharidy zoslabujú uvoľňovanie rastového hormónu. Po aplikáci peptidu je potrebné vydržať nalačno aspoň 20-30 minút, pokiaľ pokiaľ pulz rastového hormónu nedosiahne svoj vrchol.


TYP DÁVKY MNOŽSTVO PRE DÁVKU
Minimálna dávka 100 mcg
Odporúčaná dávka 100 mcg
Vysoká dávka 150 mcg

 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY PEPTIDU

Hexarelin spôsobuje v porovnaní s GHRP-2, GHRP-6 alebo Ipamorelínom najvýraznejšie nežiadúce vedľajšíe účinky v podobe zvýšenia produkcie kortizolu a prolaktínu. Desenzibilizácia a zvýšenie hladín hormónov prolaktínu a kortizolu nad uroveň normálneho rozmedzia nastáva už saturačnej dávke. Úrovne zvýšených hladín kortizolu a prolaktínu počas jeho užívania sa síce ani zďaleka nepribližujú k úrovniam produkovaným počas užívania AAS, no v porovnaní s inými GHRP peptidmi má Hexarelín najsilnejšiu afinitu k zvyšovaniu hladín týchto hormónov. Zníženie citlivosti receptorov počas užívania uvedeného peptidu môže nastať po už 2 týžňoch. Z uvedeného dôvodu sa odporúča po tejto dobe na niekoľko dní užívanie prerušiť a nežiadúci účinok zmizne. V dlhodobej štúdii pri aplikovaní saturačných dávok peptidu hypofýza obnovila svoju citlivosť, takže nedošlo k pretrvávajúcej strate citlivosti. Hexarelin môže tiež mierne zadržiavať vodu a znižovať citlivosť na inzulín. Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidu pociťovali miernu únavu, pocit letargie, alebo svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie peptidu. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.