KATEGÓRIA A: Spomalenie starnutia, anti-aging efekt a celkové zlepšenie zdravia (PRE MUŽOV A ŽENY)

TYP 1

Minimálna doba cyklu je 10 dní. Maximálna doba cyklu je 20 dní. Cyklus sa môže opakovať až za ďaľsích 6 mesiacov (Maximálne 2 cykly ročne).

Názov produktu / Balenie Poradové číslo / Množstvo dávky Poradové číslo / Čas aplikácie dávky Počet balení potrebných
pre 20 dní (ks)
Epithalon / 10mg (10000mcg) 1. 3000mcg / 2. 3000mcg 1. ráno po prebudení / 2. pred spaním 12,00

TYP 2

Minimálna doba cyklu je 10 dní. Maximálna doba cyklu je 20 dní. Cyklus sa môže opakovať až za ďaľsích 6 mesiacov (Maximálne 2 cykly ročne).

Názov produktu / Balenie Poradové číslo / Množstvo dávky Poradové číslo / Čas aplikácie dávky Počet balení potrebných
pre 20 dní (ks)
Epithalon / 10mg (10000mcg) 1. 5000mcg / 2. 5000mcg 1. ráno po prebudení / 2. pred spaním 20,00

TYP 3

Minimálna doba cyklu je 10 dní. Maximálna doba cyklu je 20 dní. Cyklus sa môže opakovať až za ďaľsích 6 mesiacov (Maximálne 2 cykly ročne).

Názov produktu / Balenie Poradové číslo / Množstvo dávky Poradové číslo / Čas aplikácie dávky Počet balení potrebných
pre 20 dní (ks)
Epithalon / 10mg (10000mcg) 1. 3000mcg / 2. 3000mcg 1. ráno po prebudení / 2. pred spaním 12,00
Ipamorelin / 5mg (5000mcg) 1. 200mcg / 2. 200mcg 1. ráno po prebudení / 2. pred spaním 2,00
Modified GRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC) / 2mg (2000mcg) 1. 100mcg / 2. 100mcg 1. ráno po prebudení / 2. pred spaním 2,00