Úvod

O stránke

Obsah webovej stránky má len informatívny charakter a neslúži pre účel navádzania na užívanie liečiv alebo iných chemických látok, ktoré podľa platnej legislatívy danej krajiny nie sú povolené pre ľudské alebo veterinárne použitie. Informácie zverejnené na webovej stránke neslúžia ako návod pre žiadnu formu nepovoleného zaobchádzania s liečivom alebo s inou chemickou látkou, ktorá sa nesmie použiť pre ľudí alebo zvieratá, ako potravina, potravinárska prídavná látka, liek, zdravotnícka pomôcka, ako kozmetický prípravok. Nedodržaním podmienok použitia liečiv alebo iných chemických látok vznikajú zdravotné, bezpečnostné a trestnoprávne riziká.

Pridaj komentár