Skladovanie a rozpustnosť peptidov

 


SKLADOVANIE LYOFILIZOVANÝCH PEPTIDOV (pred zriedením s roztokom)


Peptidy sa dodávajú vo forme lyofilizovaného prášku. Krátkodobé teplotné výkyvy neovplyvnia kvalitu a účinnosť produktov počas ich prepravy. Pri izbovej

teplote sú peptidy v lyofilizovanej forme stabilné po dobu niekoľkých týždňov. Lyofilizované peptidy odporúčame skladovať v mrazničke pri teplote -20ºC. Prevažná väčšina lyofilizátov môže byť pri uvedenej teplote stabilná po dobu niekoľkých rokov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov. 


shutterstock_356079107

 

shutterstock_345242147


SKLADOVANIE REKONŠTITUOVANÝCH PEPTIDOV (po zriedení s roztokom)


Rekonštitúcia je proces zriedenia lyofilizovaného prášku s rozpúšťadlom. Odporúčané rozpúšťadlo je fyziologický roztok Chloridu Sodného 0,9% (NaCl). Pred rekonštitúciou ponechajte lyofilizované peptidy temperovať na izbovú teplotu. Po rekonštitúcii je životnosť peptidov obmedzená. Rekonštituované peptidy odporúčame skladovať v chladničke pri teplote 2-8 ºC. Prevažná väčšina peptidov v roztoku môže byť pri uvedenej teplote stabilná po dobu 2 týždňov. Pri teplote skladovania -20 ºC môžu byť peptidy v roztoku stabilné po dobu 3 mesiacov. Odporúča sa zamedziť častému opakovaniu procesu zmrazovania a rozmrazovania peptidov.


shutterstock_346033874


shutterstock_217121023


ROZPUSTNOSŤ PEPTIDOV


Roztok niektorých peptidov je mierne kalný (napr. HGH Fragment 176-191, Sermorelin). Je to ich normálna a prirodzená vlastnosť daná ich štruktúrou, nejedná sa o žiadnu vadu. Ak sa stane, že sa peptidy v roztoku po zriedení hneď úplne nerozpustili (plávajú malinké nerozpustené čiastočky / fragmenty), skontrolujte najprv či ste pridali do ampulky dostatočné množstvo roztoku (1-2 ml). V niektorých prípadov sa obsah vo vnútri ampulky úplne rozpustí v roztoku až počas následujúcich 24 hodín. Napriek tomu však môžete použiť aj ešte úplne nerozpustený obsah. Je bezpečný, funkčný a nie je nijako kontaminovaný. Výrobcovia peptidov uvádzajú, že rozdiel v účinnosti sa výrazne nezmení vzhľadom k veľmi malým množstvám zostávajúceho celkom ešte nerozpusteného peptidu v roztoku. 


shutterstock_273260777


Vlhkosť, plnivá a prídavné látky zohrávajú významnú úlohu z hľadiska objemnosti lyofilizovaného prášku. V prípade že lyofilizovaný prášok neobsahuje žiadnu výplň, je menej pravdepodobné že peptidy sa budú javiť objemnejšie. Čím je viac vlhkosti v procese lyofilizácie, tým objemnejší bude peptid vyzerať a tým ľahšie sa bude rozpúšťať. V prípade že sa v procese sušenia eliminovala väčšina zvyškovej vlhkosti, peptidy sa zmenšia a budú sa javiť ako tesné loptičky či tesné zhluky. To je ten najlepší stav pre dlhodobé skladovanie. Pri správnej teplote skladovania (-20 °C) bez vlhkosti alebo kyslíka zostanú tieto mrazením vysušené peptidy stabilné až po celé desaťročie. Bez zabudovanej vlhkosti môže byť zložitejšie rozvinúť ich štruktúru alebo ich rozpustiť. 


 freeze-drier3


Peptidy s krátkym reťazcom, s veľmi malou terciárnou štruktúrou nie sú krehké (napr. GHRP-2, GHRP-6, Ipamorelin, ModGRF 1-29). Peptid ModGRF 1-29 sa vytvorí pomocou 4 modifikácií, z ktorých 2 ho robia odolným v priebehu syntézy. V dôsledku týchto úprav nie je uvedený peptid veľmi krehký. Peptid Sermorelín je krehkejší a peptid CJC-1295 + DAC je krehký v pozícii lyzínového linkera. 


shutterstock_142907488_2


Každá aminokyselina má jedinečné vlastnosti, ktoré určujú, ako sa bude správať vo vzťahu k vode. Peptidy tak môžu viac či menej priťahovať alebo odpudzovať vodu. Niektoré peptidy majú tendenciu zadržať viac zvyškovej vody v procese lyofilizácie a pôsobia preto vizuálne objemnejšie. Peptidy, ktoré sa vizuálne javia ako menej objemné majú väčšiu tendenciu priľnúť k sklenenej vialke. Ich rekonštitúcia s roztokom je oveľa náročnejšia. 


shutterstock_232011769