Rekonštitúcia, vypočítanie dávky a aplikácia peptidov


DEFINÍCIA REKONŠTITÚCIE


Peptidy sa dodávajú vo forme lyofilizovaného prášku. Množstvo prášku (produktu) sa uvádza v medzinárodných jednotkách (IU) alebo v miligramoch (mg). Rekonštitúcia je proces zriedenia lyofilizovaného prášku s rozpúšťadlom. Ako rozpúšťadlo sa používajú roztoky Chloridu Sodného 0,9% (NaCl), Kyseliny Octovej 0,6% (AA) alebo Bakteriostatická Voda (BA).


shutterstock_23880733


PRÍKLAD


ROZTOKY PRE PEPTIDY: Sterilná Bakteriostatická Voda (BA) alebo Roztok Chloridu Sodného 0,9% (NaCl)

 • Odporúča sa použiť pre rekonštitúciu peptidov Melanotan 2, PT-141 (Bremelanotide), BPC-157, Thymosin Beta-4 (TB-500), CJC-1295+DAC, ModGRF 1-29 (CJC-1295 bez DAC), Sermorelin (GRF 1-29), GHRP-2, GHRP-6, Ipamorelin, Hexarelin, HGH fragment 176-191, Selank, Oxytocin, Epithalon a DSIP.

ROZTOKY PRE PROTEÍNY: Roztok Kyseliny Octovej 0,6% (AA)

 • Odporúča sa použiť pre rekonštitúciu proteinov ako napr. IGF-1 (LR3, DES 1-3, Mecasermin).

POSTUP PRI REKONŠTITÚCII


1. Priložte tampón namočený v alkohole k uzáveru vialky (plastová alebo sklenená fľaštička obsahujúca lyofilizát) s peptidom a vialky s rozpúšťadlom (roztokom).


2. Natiahnite odporúčané rozpúšťadlo do striekačky s požadovaným objemom (napr. 1-2 ml). Zvoľte také množstvo rozpúšťadla, ktoré uľahčí výpočet dávky konečného produktu po zriedení.


3. Vezmite striekačku s rozpúšťadlom, zatlačte ju do vialky s lyofilizovaným práškom a nechajte rozpúšťadlo rozpustiť peptid. Buďte opatrní, pretože mnohé (nie však všetky) peptidy sú utesnené s podtlakom.


4. Po pridaní rozpúšťadla do vialky jemne krúžte vialkou, kým sa lyofilizovaný prášok nerozpustí. Peptid je teraz pripravený na použitie. V prípade že sa peptid po zriedení hneď úplne nerozpustil (roztok obsahuje plávajúce nerozpustené čiastočky / fragmenty), skontrolujte najprv či ste pridali do vialky dostatočné množstvo roztoku.


5. V prípade že chcete nový rekonštituovaný peptid aplikovať ihneď po zriedení, skladujte ho v chladničke pri teplote 2-8 °C. Prevažná väčšina peptidov v roztoku môže byť pri uvedenej teplote stabilná po dobu 2-3 týždňov. Ak sa rekonštituovaný peptid nechystáte užívať ihneď po zriedení, skladujte ho v mrazničke pri teplote -20 °C. Pri uvedenej teplote skladovania môžu byť peptidy v roztoku stabilné po dobu 3 mesiacov.


shutterstock_12779785_2


PRÍKLAD


Jednotlivé dieliky (jednotky) na striekačke sú prakticky čiarky, resp. značky ktoré vidíme na stupnici striekačky.

 • 2 ml (2 cc) striekačka má na svojej stupnici 200 dielikov.
 • 1 ml (1 cc) striekačka má na svojej stupnici 100 dielikov.
 • 0,5 ml (0,5 cc) striekačka má na svojej stupnici 50 dielikov.
 • 0,3 ml (0,3 cc) striekačka má na svojej stupnici 30 dielikov.

VÝPOČET DÁVKY PRE APLIKÁCIU


Po úspešnej rekonštitúcii peptidu vypočítajte odporúčané množstvo dávky pre subkutánnu (podkožnú) injekčnú aplikáciu. Pomocou striekačky natiahnite požadované množstvo dávky z vialky obsahujúcej rekonštituovaný peptid a následne aplikujte váš produkt. Pre úspešné výpočítanie množstva dávky bude nevyhnutné poznať nasledujúci vzťah: 1 ml = 100 dielikov.


shutterstock_172019441_2


PRÍKLAD (A)


Keďže poznáme množstvo peptidu (mg/mcg alebo IU) vo vialke, môzme ho deliť aj nasledujúcim spôsobom:

 • Použili sme 1 ml roztoku na 10 mg vialku s peptidom.
 • Vieme, že 1 ml = 100 dielikov.
 • Vydelíme 100 dielikov (roztok) s 10 mg (peptid).
 • Výsledok: 100 dielikov / 10 mg = 10 dielikov.
 • Každých 10 dielikov na striekačke sa bude rovnať 1 mg peptidu.

Potrebujete natiahnuť dávku 2 mg peptidu?

 • Natiahnite rekonštituovaný peptid po čiarku 20 (dielik/jednotka) na stupnici striekačky.
 • Uvedená hodnota predstavuje 1/5 striekačky s objemom 1 ml.

shutterstock_142907488_2


PRÍKLAD (B)


Ak máte 1 mg vialku a pridáte 1 ml roztoku, dostanete

 • 1000 mcg / 100 dielikov = 10 mcg na 1 dielik striekačky

Ak máte 1 mg vialku a pridáte 2 ml roztoku, dostanete

 • 1000 mcg / 200 dielikov = 5 mcg na 1 dielik striekačky

Ak máte 10 mg vialku a pridáte 1 ml roztoku, dostanete

 • 10 mg / 100 dielikov = 1 mg na 10 dielikov striekačky

Ak máte 10 mg vialku a pridáte 2 ml roztoku, dostanete

 • 10 mg / 200 dielikov = 0,5 mg na 10 dielikov striekačky

Ak máte 20 mg vialku a pridáte 1 ml roztoku, dostanete

 • 20 mg / 100 dielikov = 2 mg na 10 dielikov striekačky

Ak máte 20 mg vialku a pridáte 2 ml roztoku, dostanete

 • 20 mg / 200 dielikov = 1 mg na 10 dielikov striekačky

shutterstock_342758789


PRÍKLAD (C)


Ak máte 10 IU vialku a pridáte 1 ml roztoku, dostanete

 • 10 IU / 100 dielikov = 1 IU na 10 dielikov striekačky (1/10 produktu)

Ak máte 10 IU vialku a pridáte 2 ml roztoku, dostanete

 • 10 IU / 200 dielikov = 1 IU na 20 dielikov striekačky (tiež 1/10 produktu)

Ak máte 5000 IU vialku a pridáte 1 ml roztoku, dostanete

 • 5000 IU / 100 dielikov = 500 IU na 10 dielikov striekačky

Ak máte 5000 IU vialku a pridáte 2 ml roztoku, dostanete

 • 5000 IU / 200 dielikov = 250 IU na 10 dielikov striekačky

POSTUP PRI VÝPOČTE DÁVKY


1. Zistite celkové množstvo produktu vo vialke v mg/mcg/IU.


2. Zvoľte množstvo rozpúšťadla (roztoku), ktorý pridáte do vialky s lyofilizovaným práškom peptidu.


3. Vydeľte hodnotu celkového množstva produktu vo vialke v mg/mcg/IU hodnotou množstva použitého rozpúšťadla v dielikoch.


4. Tento výsledok predstavuje množstvo peptidu, ktoré bude obsahovať 1 dielik stupnice na vašej striekačke po natiahnutí.


5. Požadované množstvo odporúčanej dávky peptidu vydeľte množstvom, ktoré bude obsahovať 1 dielik (číslo, ktoré dostanete v kroku 4). Výsledná hodnota predstavuje množstvo dielikov striekačky, ktoré potrebujete natiahnúť pre aplikáciu požadovaného množstva odporúčanej dávky peptidu.


DEFINÍCIA SUBKUTÁNNEJ INJEKČNEJ APLIKÁCIE


Subkutánna injekcia je vpravenie látky do podkožného tkaniva s cieľom dosiahnuť požadovaný účinok v závislosti od druhu podanej látky. Pre dosiahnutie požadovaných účinkov jednotlivých peptidov postačuje subkutánna aplikácia (do tuku / miesta medzi hornou vrstvou kože a svalom) pomocou inzulínovej injekcie. Intramuskulárna aplikácia (do svalu) nie je nevyhnutná. Najčastejšie sa subkutánna injekcia vpichuje do oblasti brucha (brušný tuk). Správne vykonaná subkutánna aplikácia inzulínovou injekciou do brušného tuku je bezbolestná a jednoduchá. Miesto aplikácie je dobre prístupné, viditeľné a dosiahnuteľné.


shutterstock_389226217


POSTUP PRI APLIKÁCII


1. Vždy si dôkladne umyte ruky.


2. Pripravte si striekačku.

 

– Vyberte ihlu z ochranného uzáveru, hornú ako aj dolnú časť.

– Vytiahnite piest striekačky, aby ste natiahli množstvo vzduchu ekvivalentné dávke, ktorú chcete natiahnuť.

– Vložte ihlu do vialky cez stred gumovej zátky.

– Vstreknite vzduch do vialky. Nechajte ihlu vo vialke.

– Otočte vialku naopak, pričom ihla musí byť stále vo vialke.

– Opäť vytiahnite piest striekačky až po požadovanú značku na ihle.

– Skontrolujte, či v ihle nie sú bubliny. Poklepte po ihle, aby bubliny prešli na povrch a zatlačte piest, aby ste ich odstránili.


3. Vyberte miesto vpichu.

– Môžete aplikovať kdekoľvek na tele, kde je vyššia vrstva tuku.

– Vždy meňte miesto vpichu.

– Nikdy neaplikujte do pomliaždeného, opuchnutého alebo poškriabaného miesta.


4. Očistite miesto vpichu.

– Tampónom namočeným v alkohole pretrite plochu dvoch palcov vybraného miesta vpichu.

– Nechajte oblasť vyschnúť.


5. Aplikácia injekcie.

– Rukou, ktorou píšete, držte ihlu nad dezinfikovaným miestom.

– Druhou rukou stisnite plochu dva alebo tri palce na jednej strane očisteného miesta.

– Rýchlym pohybom vpichnite ihlu do stisnutého miesta. Ihla musí prejsť celou kožou.

– Zatláčajte piest, kým nevytlačíte všetok obsah striekačky.

– Vytiahnite ihlu.

– Tampónom namočeným v alkohole jemne pretrite miesto vpichu.


 

shutterstock_258022232_4


PREVODY JEDNOTIEK


1. ML (ml = mililiter) 

Ide o jednotku OBJEMU, ktorá predstavuje 1/1000 litra. Keď sa hovorí o vode alebo iných kvapalinách, táto jednotka je ekvivalentná jednému kubickému centimetru.


2. CC (cc = kubický centimeter)

Je to ďalšia jednotka OBJEMU. Vo väčšine prípadov sa kapacita striekačiek meria v cc. Ak máte striekačku s objemom 1 cc, udrží 1 ml kvapaliny.


3. IU (iu = medzinárodná jednotka)

Táto jednotka sa používa na meranie aktivity (teda účinku) mnohých vitamínov a liečiv. Pre každú látku, na ktorú sa vzťahuje táto jednotka, existuje medzinárodná dohoda špecifikujúca očakávaný biologický účinok dávky 1 IU. Iné množstvá látky sa vyjadrujú ako násobky tohto štandardu. Znamená to, že táto jednotka nie je založená len na objeme alebo hmotnosti látky, ale skôr na jej účinku.


4. MG (mg = miligram) 

Ide o jednotku HMOTNOSTI, ktorá predstavuje 1/1000 gramu. Množstvo chemickej látky sa často meria v mg. Pri roztokoch určených na aplikáciu formou injekcie sa uvádza koncentrácia ako pomer hmotnosti k objemu, napríklad mg/ml (miligramy na mililiter). V prípade orálne podávaných látok je hmotnosť chemickej látky vyznačená, hoci skutočná hmotnosť tabletky/kapsule môže byť oveľa vyššia v dôsledku použitia výplňových látok. To znamená, že malá pilulka môže byť oveľa účinnejšia než veľká tabletka. Preto neposudzujte tabletky na základe ich veľkosti, ale na základe skutočného uvedeného množstva látky.


5. MCG (mcg / μg = mikrogram = 1/1000 mg) 

Jeden miligram obsahuje tisíc mikrogramov.


shutterstock_303006881


PRÍKLAD


KONVERZNÉ FAKTORY:

 • 1000 mcg / μg (mikrogram) = 1 mg (miligram)
 • 1000 mg (miligram) = 1 g (gram)
 • 1000 g (gram) = 1 kg (kilogram)
 • 1000 ml (mililiter) = 1 l (liter)
 • 1 ml (mililiter) = 1 cc (centimeter kubický)

shutterstock_392093869


pripravuje sa.

Pridaj komentár