MGF & PEG-MGF

mgf1

 • Hmotnosť:
  2868.19 g/mol
 • Vzorec:
  C121H200N42O39
 • Sekvencia:
  Tyr-Gln-Pro-Pro-Ser-Thr-Asn-Lys-Asn-Thr-Lys-Ser-Gln-Arg-Arg-Lys-Gly-Ser-Thr-Phe-Glu-Glu-Arg-Lys
 • CAS:
  N/A

 

INFORMÁCIEHLAVNÉ ÚČINKYDÁVKOVANIE A APLIKÁCIAVEDĽAJŠIE ÚČINKYODKAZY

INFORMÁCIE O PEPTIDE

mgf4

Mechanický rastový faktor (MGF) je nový variant oddelený z  rastového faktora podobného inzulínu 1 (IGF-1), taktiež známy ako IGF-1 Ec u ľudí a IGF-1 Eb u hlodavcov. Jeho pôvodný názov je MGF, pretože jeho RNA forma sa exprimuje v svalových tkanivách ako reakcia na preťaženie alebo poškodenie svalového tkaniva. C-terminálny peptid mechanického rastového faktora (MGF) predstavuje dôležitú oblasť alternatívnej varianty časti peptidu. Je spôsobený posunom čítacieho rámca, v ktorom je špecifická C-terminálna sekvencia (E-doména) kódovaná exónom 5 a prvou časťou exónu 6. Ďalšou zaujímavou skutočnosťou o MGF je, že vďaka svojej E-doméne môže pôsobiť na svaly nezávisle od zvyšku molekuly. Okrem toho môže MGF vyvolať rozličné účinky s mGF podporujúcim proliferáciu satelitných buniek a diferenciáciou navodenou IGF-1 (Dluzniewska et al., 2005). Predpokladá sa, že MGF má niekoľko fyziologických úloh, keďže porucha jeho expresie môže vyústiť k oslabeniu kostí v dôsledku starnutia. Medzi jeho funkcie možno zaradiť aj silné neuroprotektívne účinky. Potvrdil to spomínaný výskum, ktorý ukázal, že funkčné kópie MGF cDNA exprimované v plazmidovom vektore chránili nervové bunky tváre po nervovom poškodení. Jednou z takýchto porúch je aj sarkopénia. Mladý organizmus má lepšiu schopnosť reagovať na MGF ako starší, v ktorom má MGF nižšiu schopnosť stimulácie rastu nového svalového tkaniva. Keď sa na sval vyvíja mechanická záťaž (ako napríklad pri silovom tréningu), telo na ňu reaguje uvoľnením génu IGF-1, ktorý je rozlične delený. Spočiatku sa delí najmä na IGF-1Ec (variant IGF-1 známy ako MGF). Tento prvotný oddelený variant stimuluje k činnosti satelitné bunky. Spätne sa aktivujú zvyšné neporušené jadrá a následne vzniká nové svalové vlákno a tkanivo. Prítomnosť MGF taktiež spúšťa pozitívnu reguláciu syntézy nových proteínov. Po tomto prvotnom delení IGF-1 na MGF, sa proces presmeruje na systematické uvoľňovanie IGF-1 Ea z pečene, ktorý sa taktiež podieľa na pozitívnej regulácii syntézy proteínov. Expresia oddelených variantov IGF-1 počas hojenia a obnovovania svalov sa považuje za primárny mechanizmus, vďaka ktorému telo produkuje nové svalové tkanivo. Expresia IGF-1 je súčasťou myokardiálnej patofyziológie. Nedávny výskum ukázal, že model expresie transkriptov génu IGF-1 v myokarde potkanov nastal v dobe od 12 až do 8 týždňov po infarkte myokardu, ktorý bol navodený ligáciou ľavej prednej descendentnej koronárnej artérie. Okrem toho sme charakterizovali účinok peptidov IGF-1 a MGF E a ich signalizáciu v bunkách H9C2 pripomínajúcich myokardiálne bunky in vitro. Expresia IGF-1 Ea a MGF sa počas neskorej fázy po infarkte (4 a 8 týždňov) v myokarde potkanov významne zvýšila, a to na transkripčnej aj translačnej úrovni. Hodnoty sérového IGF-1 v potkanoch po infarkte spočiatku klesli (24 hodín až po 1 týždeň), ale v neskorej experimentálnej fáze (4 až 8 týždňov) ostali nezmenené. Navyše špecifická neutralizačná protilátka IGF-1R neblokovala pôsobenie systetického peptidu MGF E, pričom úplne blokovala pôsobenie IGF-1 na proliferáciu buniek H9C2. Okrem toho, tento syntetický peptid MGF E neaktivoval fosforyláciu, zatiaľ čo aktivoval ERK 1/2 v potkaních H9C2 myokardiálnych bunkách. Tieto údaje potvrdzujú úlohu expresie IGF-1 v procese opravy myokardu a naznačujú, že pôsobenie syntetického peptidu MGF E môže byť v potkaních myokardiálnych bunkách sprostredkované cez dráhu nezávislú od IGF-1R, ako predpokladajú pokusy in vitro. Nedávne štúdie taktiež objavili dva klony monoklonálnych protilátok, ktoré vylučujú hybyridómy, voči mechanickému rastového faktoru, ktoré boli vyvinuté metódou bunkovej fúzie. Monoklonálna protilátka jedného klonu rozpoznáva ľudský peptid MGF, ktorý chýba vo faktore podobnom inzulínu 1 (IGF-1), ktorý obsahuje poväčšine amnokyseliny od 87-111. Enzýmový imuno-absorpčný test (ELISA) ďalej ukázal, že medzi celou dĺžkou MGF a fragmentmi 87-111 klonov je vysoká väzbová konštanta (Kravchenko et al. 2006). PEG-MGF alebo PEGylovaný mechanický rastový faktor je nová a inovatívna forma IGF vytvorená posunom čítacieho rámca génu IGF (MGF). Posun je dosiahnutý PEGyláciou, čo zlepšuje jeho stabilitu a tým niekoľkonásobne prekonáva prirodzený biologický MGF. Biologický MGF sa tvorí lokálne a neprechádza do krvného riečiska. Pôsobí krátkodobo, len niekoľko minút. Syntetický MGF je na báze vody a keď sa podáva injekčne, prechádza do krvného riečiska. V krvnom riečisku je opäť stabilný len pár minút. Neurologický výskum ukázal, že pri použití PEGylovaného MGF vznikla stabilnejšia verzia peptidu MGF s dlhším účinkom v sére alebo v krvi.  PEGylácia je pripojenie štruktúry polyetylénglykolu (PEG) k druhej, väčšej molekule (v tomto prípade MGF). PEG pôsobí ako ochranná vrstva a to umožňuje MGF, aby bol nesený krvným riečiskom bez rozloženia. To sa dosiahne obkolesením peptidu štruktúrou polyetylénglykolu, ktorá sa môže pripojiť k molekule proteínu. Skupiny polyetylénglykolu chránia peptid, no neobkolesujú ho úplne. Aktívne miesta peptidu zostávajú voľné a môžu tak plniť svoju biologickú funkciu. V tomto prípade je puzdro negatívne nabitý štít voči pozitívne nabitým látkam, ktoré by napadli proteín.

HLAVNÉ ÚČINKY PEPTIDU

Mechanický rastový faktor spôsobuje hypertrofiu a opravu miestneho poškodenia svalov aktiváciou svalových kmeňových buniek. Spôsobuje tiež ďalšie dôležité anabolické pochody ako zvýšenie syntézy proteínov a retencie dusíka. V niektorých štúdiách na potkanoch sa zaznamenal masový nárast svalov o 20 percent už po jedinej injekcii MGF. Mnohé z týchto štúdií nie sú presné, hoci ich potenciál je nepopierateľný. Pečeň produkuje 2 druhy MGF variantov oddelených z rastového faktora podobného inzulínu 1 (IGF-1). Oddelený variant IGF-1Ec predstavuje prvú fázu uvoľnenia a stimuluje aktiváciu satelitných buniek. Je to najbližší variant syntetického MGF. Variant IGF-IEa predstavuje sekundárne uvoľnenie z pečene a je oveľa menej anabolický.


mgf3

„Young“ – Mladé, „Old“ – Staré, „Pre“ – Pred, „Post“ – Po

 


IGF-1Ec sa líši od druhého variantu (IGF-IEa) svojou sekvenciou, ktorá je zodpovedná za doplnenie satelitných buniek v kostrových svaloch. Inými slovami, je anabolickejší a pôsobí dlhšie než systematicky sa uvoľňujúci druhý uvedený variant. V čase keď trénujete sa vaše svaly rozkladajú a bunky sa poškodzujú. Svalové tkanivo musí byť opravené a preto vaše telo produkuje uvedené 2 druhy variantov mechanického rastového faktoru. Prvé počiatočné uvoľňovanie IGF-1Ec z pečene podporuje regeneráciu svalových buniek. V prípade, že by MGF nebol prítomný, svalové bunky by odumreli. Sval je postmitotické tkanivo a preto výmena buniek nie je možným spôsobom opravy tkanív. Ak sa bunky neopravia, odumrú a vaše svaly sa zmenšia a zoslabnú. V svalovom tkanive sa tieto kmeňové bunky dopĺňajú pôsobením MGF, ktorý je produkovaný v podobe pulzu po poškodení. Syntetickými injekciami MGF môžete tento pulz zvýšiť a tak urýchliť zotavenie a zvýšiť počet buniek svalového tkaniva stimuláciou úplného vyzretia satelitných buniek. Taktiež sa ukázalo, že MGF vysiela satelitným bunkám v blízkosti poškodeného svalového tkaniva signál, aby rástli tak, ako keby boli súčasťou poškodených tkanivových buniek. Poškodené bunky sa zväčšia a budú rásť rýchlejšie, ale tiež budú rásť bunky v blízkosti poškodeného tkaniva. Zjednodušene povedané to znamená, že sa vytvára nové svalové tkanivo a zároveň sa obnovujú už existujúce svaly. Je to veľmi užitočné, kedže u človeka sa proliferácia satelitných buniek vekom drasticky znižuje. Uvedená skutočnosť vedie k strate svalovej hmoty súvisiacej s vekom, pretože ľudský organizmus si už nie je schopný vytvoriť nové svalové bunky. Mechanický rastový faktor priamo zvyšuje dostupnosť produkcie svalových buniek. Preto sa doba zotavenia poškodeného svalového tkaniva zníži a veľkosť svalovej hmoty sa naopak zvýši.


mgf5

„mRNA (Fold Change)“ – mRNA (násobná zmena)

„Satellite Cell Activation“ – Aktivácia satelitnej bunky

„Myoblast Proliferation“ – Proliferácia myoblastov

„Differentiation“ – Diferenciácia


Pegylovaný MGF má pridaný polyetylénglykol (netoxická prísada – PEG), ktorý zvýšil polčas MGF z minút na hodiny. MGF bez predĺženého účinku dosiahnutého prostredníctvom PEGylácie peptidu má polčas rozpadu len 5 -7 minút. Účinky peptidu PEG-MGF sú systematické. Mechanický rastový faktor je veľmi účinný, pretože jeho účinky pôsobia v celom tele, kdekoľvek sa nachádza poškodený alebo chorý sval. Keď sa váš sval poškodí, vaše telo vyšle pulz MGF, po ktorom nasleduje jeho menej anabolická a dlhšie pôsobiaca varianta z pečene. Účinky spôsobené zvýšeným pulzom mechanického rastového faktoru pretrvávajú približne 4 hodiny od poškodenia svalových buniek (po tréningu). Predpokladá sa, že aplikovanie syntetického MGF by v tejto dobe bolo zbytočné, pretože by sa len otupilo uvoľňovanie vlastného MGF namiesto toho, aby sa zvýšilo. Na základe uvedeného faktu bude pravdepodobne tou najlepšou alternatívou pre užívanie viacnásobná aplikácia MGF v priebehu dňa (kedykoľvek v čase pred tréningom a aspoň 4 hodiny po tréningu) a jednorázová aplikácia PEG-MGF v netréningové dni. Počas užívania týchto peptidov sa všetky svaly budú lepšie zotavovať vďaka zvýšenej retencii dusíka, metabolizmu proteínov a aktivácii satelitných buniek. Intenzita regenerácie sa zvýši veľmi výrazne. To znamená, že sa zvýši dĺžka vlastného mechanizmu opravy tela a rastu svalovej hmoty, čím sa otvára anabolické okno.

 

mgf2

 

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA PEPTIDU

Peptid MGF sa odporúča dávkovať 1 – 3 krát denne v množstve 100 – 300 mcg pre jednotlivú dávku. Dávka sa môže aplikovať v čase po prebudení, pred tréningom, aspoň 4 hodiny po tréningu alebo pred spaním. Peptid PEG-MGF sa odporúča dávkovať raz denne v množstve 200 – 600 mcg. Dávku je najlepšie aplikovať kedykoľvek počas netréningového dňa. MGF a PEG-MGF nie sú špecifické pre pohlavie (pre ženy aj mužov platia rovnaké dávky) a tiež nie sú dostupné v biologickej forme na orálne užívanie, keďže ide o peptidy, ktoré by podľahli hydrolýze a v žalúdku by sa rozpadli na samostatné aminokyseliny. Z uvedeného dôvodu sa využíva injekčné podanie. Odporúčaná doba úžívania uvedených peptidov je 4 – 8 týždňov, po ktorých nasledujú 4 týždne odpočinku. Peptidy sa môžu aplikovať aj formou intramuskulárnej injekcie (aplikácia do svalu), ale odporúčaná forma aplikácie je subkutánna injekcia (podkožná aplikácia) pomocou inzulínovej striekačky. Niektorý užívatelia uvádzajú, že dosiahli dobré výsledky aj pri bilaterálnej aplikácii peptidu MGF do trénovaných svalov v čase po tréningu, napriek skutočnosti, že v uvedenom čase (koniec tréningu a nasledujúce 4 hodiny) je aplikácia peptidu kontraproduktívna. Aplikovať sa musia nalačno (po 1-3 hodinách od posledného jedla) a po aplikáci peptidov je potrebné nepríjmať potravu aspoň ďalších 20-30 minút.


TYP DÁVKY (MGF) MNOŽSTVO PRE DÁVKU (MGF)
Minimálna dávka 100 mcg
Odporúčaná dávka 200 mcg
Vysoká dávka 300 mcg

TYP DÁVKY (PEG-MGF) MNOŽSTVO PRE DÁVKU (PEG-MGF)
Minimálna dávka 200 mcg
Odporúčaná dávka 400 mcg
Vysoká dávka 600 mcg

MGF

 

PEG-MGF

 

VEDĽAJŠIE ÚČINKY PEPTIDU

V skutočnosti neexistujú žiadne významné vedľajšie účinky uvedených peptidov, ani alergické reakcie, interakcie, alebo dokonca závislosť. Počas užívania peptidov MGF a PEG-MGF neboli zaznamenané časté vedľajšie príznaky niektorých peptidov, podobné chrípke. Podľa užívateľov toto prirovnanie predstavuje nežiadúce efekty ako napr. letargia, závraty a bolesť hlavy, ktoré sú spojené s užívaním pomernej väčšiny peptidov.  Niektorý užívatelia uvádzajú, že po aplikácii peptidov pociťovali svrbenie v mieste aplikácie. Posledný uvedený nežiadúci účinok môže byť len počiatočná reakcia organizmu uživateľa na užívanie MGF a PEG-MGF. Peptidy ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi a opatrnosť je vždy nutná. Budúci výskum môže odhaliť rizikové faktory, ktoré v súčasnosti nie sú známe.